timelog-reporting-2500.jpg
timelog-reporting-2500.jpg

Accobat BI for Timelog


Bedre brug af data. Bedre tid

SCROLL DOWN

Accobat BI for Timelog


Bedre brug af data. Bedre tid

Tid er den dyreste og vigtigste ressource

Med Accobat BI for TimeLog-pakken får du hurtigt relevant rapportering helt ud til den enkelte medarbejder. Det skaber positiv bundlinje. Vi har selv prøvet det. Med en standard BI-pakke får du en robust platform, der indeholder mange standard output – og man kan hurtigt justere eller lave helt nye, hvis der er behov herfor.

Accobat BI for  TimeLog standardpakken indeholder:

 • Datamodel fra TimeLog
 • Rapportering på kunder
 • Rapportering på projekter
 • Rapportering på team/medarbejdere

Løsningen dækker de fleste rapporterings- og analysebehov til både ledelse og medarbejdere samt analytikerne og controllerne, der skal kunne årsagsforklare tidsforbruget.


Kundeportefølje
De kundeansvarlige får i denne rapport et overblik over kunderne.

 • Registrerede timer
 • Estimerede/fakturerede timer
 • Billing rate %
 • Reg. beløb
 • Estimerede/fakturerede beløb
 • Kostbeløb
 • Dækningsbidrag
 • Dækningsbidrag %
 • Gennemsnitlig timepris.

Ved markering af den enkelte kunde får man samme overblik på kundens projekter, så man hurtigt finder frem til hvilke projekter, der giver anledning til handling.

 Kundeporteføljen: Rapporten giver den kundeansvarlige overblik over faktureringsgrad, dækningsbidrag etc. på kunden.

Kundeporteføljen: Rapporten giver den kundeansvarlige overblik over faktureringsgrad, dækningsbidrag etc. på kunden.

 Projektporteføljen: Rapporten giver den projektansvarlige overblik over projekters status, dækningsbidrag mv.

Projektporteføljen: Rapporten giver den projektansvarlige overblik over projekters status, dækningsbidrag mv.

Projektportefølje
De projektansvarlige får i denne rapport et overblik over projekterne (aktive, afsluttet mv.). Ved markering af det enkelte projekt får man
samme overblik på projekts faser og opgaver, så man hurtigt finder  frem til, hvilke faser eller opgaver, der giver anledning til aktion.

 • Start/slut dato
 • Status
 • Registrerede timer
 • Estimerede timer
 • Budgetterede timer
 • Diff. estimerede/budget
 • Index (estimerede/budget).

Team og medarbejder
Her vil en teamleder kunne danne sig et overblik over både sin afdeling og medarbejdere. Hvordan bruges tiden i den enkelte afdeling og for den enkelte medarbejder.

 • Normtid
 • Reg. tid – fakturer – ikke fakturerbar
 • Reg. Tid/normtid
 • Intern/ekstern tid
 • Projekt/Parent TaskName/Task Name/Note.
 Team/meadarbejder: Rapporten giver teamlederne overblik over deres afdeling og medarbejdernes tidsforbrug etc.   

Team/meadarbejder: Rapporten giver teamlederne overblik over deres afdeling og medarbejdernes tidsforbrug etc.

 

Rapporteringsmuligheder


SCROLL DOWN

Rapporteringsmuligheder


FULDAUTOMATISK RAPPORTERING

Fuldautomatisk rapportering giver ledelse og medarbejdere indsigt i lettilgængelige rapporter, hvor der kan laves analyser og tages kvalificerede beslutninger i rette tid.

Ad hoc-analyse

Ad hoc-analyse giver analytikere og controllere fuld indsigt i alle relevante data på laveste niveau, så der kan laves årsagsanalyser.

 

Mobil

Mobiliteten giver tilgængelighed både på farten og i sofaen til aftenkaffen og fra morgenstunden på sengekanten. Simpel adgang til information i alle afskygninger – lige fra lækkert grafisk overblik til listen over medarbejdere, der er for sent ude med registreringerne.

Storskærme

Storskærme i virksomheden giver fælles indsigt og overblik. Samtidig skaber I større fællesskabsfølelse og høj moral.

 

Push-notifikationer til mail

Daglige notifikationer til din mail giver dagligt og/eller ugentligt overblik over dine personlige og/eller teamets timeregistreringer. Erfaringsmæssigt vil dette påvirke medarbejderadfærden i forhold til hurtigere og hyppigere opdatering.

2 backends


SCROLL DOWN

2 backends


Teknologien

Accobat BI for TimeLog-standardpakken bygger på TimeLogs API med 3 standardrapporter og datamodel i Power BI. Hvis du ønsker et datavarehus til strukturering af data fra flere kilder, så vil platformen være Microsoft SQL Server, der kan leveres som Cloud-løsning eller i jeres eget servermiljø.

Med etableringen af et datavarehus kan I selv vælge jeres foretrukne front-end værktøj, fx. TARGIT Analysis Suite, Power BI eller Excel.

To back-end versioner – ”Standard” og ”Advanced”

Begge versioner bygger på adgang til data via Timelogs standard ”Reporting API”.

Accobat BI for TimeLog Standardpakken er den fokuserede løsning
Med begrænsede behov og med få Dashboards og rapporter. Front-end er Microsoft Power BI og Excel.

Accobat BI for TimeLog Advancedpakken er den større løsning
Med Microsoft Analysis Services som kubeværktøj med TARGIT, Microsoft Power BI og/eller Excel.

Begge løsninger kan udbygges til et Microsoft SQL-baseret datavarehus med integration til andre datakilder fx Økonomisystemer, CRM, osv.

Specielle forhold:

 1. Integrationer til andre kernesystemer fx integration mellem Zendesk og Timelog, Zendesk Ticket ID overføres automatisk til Timelog, så der er tidsregistrering pr. ticket
 2. Standardtimer, arbejdstimer minus ferie og evt. sygdom indgår som standard i løsningen.

om timelog


SCROLL DOWN

om timelog


Om TimeLog

TimeLog hjælper med at give virksomheder et økonomisk overblik over deres værdiskabende aktiviteter og fungerer som det centrale styringsværktøj til at håndtere de projektkontrakter, der er indgået med kunderne. 

Timelog er en forretningsplatform for konsulent- og projektorienterede virksomheder, hvor simpel tidsregistrering og udgiftsafregning kombineres med et projektstyringssystem, hvor jeres projektledere kan holde styr på budgetter og kontrakter på fx fast pris, medgået tid, klippekort samt løbende serviceaftaler. 

Et forretningssystem, hvor I kan lave:

 • Tidsregistrering
 • Projektstyring
 • Ressourcestyring
 • Kontraktafregning
 • Fakturering

TimeLog kan integreres med andre systemer, så data flyder automatisk mellem jeres forretningsløsninger. 

I TimeLog får du derfor et detaljeret datasæt i realtid, som gør det ideelt at integrere med et BI-system, så I kan få præcis de nøgletalsrapporter, som I har brug for at kunne styre jeres forretning.

Vil du vide mere?


SCROLL DOWN

Vil du vide mere?