timelog-reporting-2500.jpg
timelog-reporting-2500.jpg

TimeLog BI


Bedre brug af data. Bedre tid

SCROLL DOWN

TimeLog BI


Bedre brug af data. Bedre tid

Tid er den dyreste og vigtigste ressource

Med Accobats TimeLog BI-pakke får du hurtigt relevant rapportering helt ud til den enkelte medarbejder. Det skaber positiv bundlinje. Vi har selv prøvet det. Med Accobats Standard TimeLog BI-pakke får du en robust platform, der indeholder mange standard output – og man kan hurtigt justere eller lave helt nye, hvis der er behov herfor.

Accobats TimeLog BI-pakke indeholder:

 • Rapportering til medarbejdere
 • Rapportering til ledelserne
 • Dashboards
 • Rapporter
 • Analyser
 • Key Performance Indicators (KPI’er)

Løsningen dækker de fleste rapporterings- og analysebehov til både ledelse og medarbejdere samt analytikerne/controllerne. Platformen i løsningen er Microsoft Business Intelligence (Power BI), hvilket gør det lettilgængeligt for alle. 

Du kan komme i gang på 5 dage med effektiv brug af TimeLog-data med Accobats TimeLog BI-pakke.

Eksempler på metriker/KPI’er:

 • Faktureringsgrad: Fakturerede-/standardtimer
 • Faktureringsgrad: Faktureret og registreret omsætning
 • Dækningsbidrag
 • Gns. kommentarlængde
 • Facetime – tid hos kunden

Løsningen bidrager bl.a. til opfølgning på nedenstående områder:

 • Faktureringsgrad
 • Projekter herunder budgetopfølgning
 • Timekontrol ifm. fakturering
 • Omsætning
 • Omkostninger: Udlæg/kilometerpenge
 • Fravær

Rapporteringsmuligheder


SCROLL DOWN

Rapporteringsmuligheder


Rapporteringsmuligheder og -opgaver

Fuldautomatisk rapportering giver ledelse og medarbejdere indsigt i lettilgængelige rapporter, hvor der kan laves analyser og tages kvalificerede beslutninger i rette tid.

Ad hoc-analyse

Ad hoc-analyse giver analytikere og controllere fuld indsigt i alle relevante data på laveste niveau, så der kan laves årsagsanalyser.

 

Mobil

Mobiliteten giver tilgængelighed både på farten og i sofaen til aftenkaffen og fra morgenstunden på sengekanten. Simpel adgang til information i alle afskygninger – lige fra lækkert grafisk overblik til listen over medarbejdere, der er for sent ude med registreringerne.

Storskærme

Storskærme i virksomheden giver fælles indsigt og overblik. Samtidig skaber I større fællesskabsfølelse og høj moral.

 

Push-notifikationer til mail

Daglige notifikationer til din mail giver dagligt og/eller ugentligt overblik over dine personlige og/eller teamets timeregistreringer. Erfaringsmæssigt vil dette påvirke medarbejderadfærden i forhold til hurtigere og hyppigere opdatering.

Elektronisk fakturaspecifikation

Fakturaspecifikationen på en .csv-fil genereres automatisk pr. kunde pr. faktura – så de er hurtige at levere til de kunder, der ønsker en elektronisk faktura, som de kan bruge som analysegrundlag.

2 backends


SCROLL DOWN

2 backends


Teknologien

Accobats Timelog BI bygger på Microsoft-baserede Business Intelligence-værktøjer. Platformen er Microsoft SQL Server og front-end værktøjerne er Microsoft Power BI og Excel samt TARGIT Analysis Suite. Det betyder, at kunden selv vælger front-end-løsning efter behov.

Microsoft SQL Server kan leveres som Cloud-løsning eller i kundens eget servermiljø.

To back-end versioner – ”Light” og ”Advanced”

Begge versioner bygger på adgang til data via Timelogs standard ”Reporting API”.

TimeLog BI Light er den fokuserede løsning
Med begrænsede behov og med få Dashboards og rapporter. Front-end er Microsoft Power BI og Excel.

TimeLog BI Advanced er den større løsning
Med Microsoft Analysis Services som kubeværktøj med Targit, Microsoft Power BI og/eller Excel.

Begge løsninger kan udbygges til et Microsoft SQL-baseret datavarehus med integratioa til andre datakilder fx Økonomisystemer, CRM, osv.

Specielle forhold:

 1. Integrationer til andre kernesystemer fx integration mellem Zendesk og Timelog, Zendesk Ticket ID overføres automatisk til Timelog, så der er tidsregistrering pr. ticket
 2. Standardtimer, arbejdstimer minus ferie og evt. sygdom indgår som standard i løsningen.

timelog project


SCROLL DOWN

timelog project


Om TimeLog Project

TimeLog Project hjælper med at give virksomheder et økonomisk overblik over deres værdiskabende aktiviteter og fungerer som det centrale styringsværktøj til at håndtere de projektkontrakter, der er indgået med kunderne. 

Timelog er en forretningsplatform for konsulent- og projektorienterede virksomheder, hvor simpel tidsregistrering og udgiftsafregning kombineres med et projektstyringssystem, hvor jeres projektledere kan holde styr på budgetter og kontrakter på fx fast pris, medgået tid, klippekort samt løbende serviceaftaler. 

Et forretningssystem, hvor I kan lave:

 • Tidsregistrering
 • Projektstyring
 • Ressourcestyring
 • Kontraktafregning
 • Fakturering

TimeLog kan integreres med andre systemer, så data flyder automatisk mellem jeres forretningsløsninger. 

I TimeLog Project får du derfor et detaljeret datasæt i realtid, som gør det ideelt at integrere med et BI-system, så I kan få præcis de nøgletalsrapporter, som I har brug for at kunne styre jeres forretning.

Vil du vide mere?


SCROLL DOWN

Vil du vide mere?