STRATEGISK RÅDGIVNING

Strategisk rådgivning for Accobat handler om at hjælpe vores kunder med at nå deres langsigtede mål. Dette gøres ved at optimere processer og adfærd, samt skabe overblik og indsigt.

Eksempler på Accobats strategiske rådgivning:

Hvilke nøgletal og rapporter kan være optimalt at måle på, og hvordan skal de leveres for medarbejderne, så organisationen opnår den optimale adfærd, og kan træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.

Hvordan optimerer vi eksisterende processer i organisationen gennem IT-understøttede løsninger, mennesker og processer, så vi både opnår den optimale synergi og adfærd.

Opnå målsætning om at professionalisering af økonomiafdelingens discipliner som rapporter, budget, forecast og konsolidering, så funktionen dermed er mindre personafhængige, mere agil, samt leverer højere kvalitet og produktivitet. 

Hvordan vælger organisationen den rigtige tekniske platform og den rigtige Business Intelligence-arkitektur, så den passer til organisationen nu og i fremtiden. Det handler om at træffe det rigtige valg – første gang!

Vi har kompetencerne, erfaringen og engagementet.


arrow_down.png

IMPLEMENTERING

Accobat er en fuld service Business Intelligence leverandør, og vi er med hele vejen.

I Accobat mener vi, at troværdig, faglighed, erfaring og engagement er nøglefaktorer for en god implementeringspartner. Vi leverer både forretningsmæssig, teknisk og processunderstøttende rådgivning til vores kunder i præ-implementeringen, såvel som go-live faserne.

Gennem Accobats leverancekoncept leverer vi en professionel implementeringsproces, som er baseret på følgende principper.

  1. Succeskriteriet er en fungerende løsning, der er accepteret af slutbrugerne. Den skal være hurtig, simpel og fleksibel at arbejde med i hverdagen, samt kunne tilpasses brugernes behov – ikke omvendt.
  2. Der bestræbes på en tidlig og løbende leverance gennem en iterativ proces. Accobat bestræber sig ikke på at få kendskab til alle aspekter og detaljer af kundens forretning, men arbejder iterativt på at afdække nødvendige detaljer for at komme i mål, dog med respekt for den udarbejdede kravspecifikation.
  3. Metodologien er adaptiv, dvs. den tilgodeser nye behov i takt med at kundens kendskab til Prophix udbygges undervejs i selve projektetInddragelse
  4. Uden kundens inddragelse vil designet, implementeringen, testen og overdragelsen ikke kunne indfri kundens behov og ønsker.

Formålet med leverancemodellen er at få organiseret og standardiseret måden hvorpå, enhver implementering leveres af Accobats konsulenter. Modellen består af en overordnet arbejdsproces eller metodologi og dertilhørende redskaber indenfor projektledelse og projektleverancer/arbejdsdokumenter, der anvendes som input/output mellem de forskellige faser.


PROOF OF CONCEPT

At se en given løsning på egne data og i egen forretningslogik, kan være en stor øjenåbner, skabe tryghed for det rigtige valg, og dertil hjælpe med at ”sælge” visionen intern i forretningen.

Accobat er ekspert i at udføre Proof of Concept-løsninger, hvilket Accobats agile og iterativ leveranceproces er målrettet til.


UNDERVISNING 

Undervisning er en vigtig faktor for at få den fornødne organisatoriske forankring. Accobat tilbyder åben uddannelse, såvel som kundespecifikke undervisningsforløb. E-learning på de fleste af Accobats produkter kan bestilles gennem Accobat.


SHAREPOINTUDVIKLING 

Accobat har mange års erfaring med SharePoint-udvikling og -konfiguration, specielt målrettet Business Intelligence. Af udviklingsmæssige referencer kan nævnes; dashboards, reporting sevices applikationer, search, deployment scripts, Excel Services, Kerberos opsætninger, kontrolkomponenter, Performancepoint, webparts, SharePoint Apps m.m.

SharePoint er et alsidigt værktøj, der kræver den rigtige erfaring og de rigtige kompetencer for at komme hurtigt og effektivt i mål – første gang. Accobat hjælper din virksomhed med at komme den rigtige vej til den rigtige løsning.


BUSINESS INTELLIGENCE UDVIKLING

Med mere en 12 års erfaring med Microsoft Business Intelligence er Accobat den mest erfarende og dedikerede Microsoft Business Intelligence partner i Danmark.I vores øjne kræver en rigtig specialisering også en ægte dedikation og engagement. I Accobat arbejder vi kun med Microsoft Business Intelligence. Dette resulterer i kompetente konsulenter med specialviden om alle facetter af Microsoft Business Intelligence produkter.

Vi leverer BI udvikling indenfor følgende områder:implementering leveres af Accobats konsulenter. Modellen består af en overordnet arbejdsproces eller metodologi og dertilhørende redskaber indenfor projektledelse og projektleverancer/arbejdsdokumenter, der anvendes som input/output mellem de forskellige faser.


CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT (CPM) UDVIKLING

Som førende CPM leverandør på Microsoft-platformen leverer Accobat implementering i alle discipliner indenfor CPM. I Accobat har vi mere end 12 års erfaring med at udvikle Budget, Forecasting, Finansiel konsolidering samt rapporteringsløsninger for mellemstore og store virksomheder i Norden. 


SOURCING AF BI FUNKTION

Accobat har mange års erfaring med at source BI-funktionen for en bred vifte af danske virksomheder. Det kan være omkostningsrigt at opbygge og vedligeholde en BI afdeling. Typisk oplever mange virksomheder at afdelingen bliver personafhængige og er flaskehalse for nyudvikling. Kompetencer kan være svære at opbygge og vedligeholde. 

Accobat tilbyder et skræddersyet BI sourcing koncept, som kan indeholde hosting af teknisk BI setup, nyudvikling, forretningsmæssig sparring og support. Sourcingen til Accobat kan være helt eller delvist

Med en sourcing af BI-kompetencer til Accobat ser vi typisk en >50% besparelse på FTE, en højere kvalitet, mindre flaskehalse, højere performance og en bedre forretningsmæssig sparring. 

Se mere om sourcing og hosting >>


SERVICE

Accobat er stolte af at have markedets bedste og mest professionelle Service Desk med speciale i Microsoft Business Intelligence og Prophix. Med et fast bemandet Service Desk-team, som er specialister i Microsoft BI produkter og Prophix, er kunden sikker på at få kvalificeret hjælp fra første kontakt. Teamet inkluderer også forretningsspecialister, så disse spørgsmål og problemstillinger ligeledes kan adresseres.

Alle kunder i Accobat har som standard en SLA (Service Level Agreement), der sikrer kvalitet, performance og sikkerhed. SLA-aftalerne kan skræddersyes, så de passer til den enkeltes organisations krav og behov.


HOSTING

Accobat er Microsoft Azure-partner og har været frontløber på hostede BI-platforme. Med Accobats hostingkoncept på Microsoft Azure, sikrer vi kunden en hurtig, skalerbar og driftssikker løsning for et fast månedligt beløb. Løsningen eliminerer kostbare Hardware investeringer, intern drift med patch backup m.m.

Med et fast månedligt fee leveres et fuldt skalérbart, højt performende, samt driftsikret BI hostemiljø. Løsningen er fuldt integrerbart i organisationens øvrige IT setup, så brugernavne og øvrige rettigheder dermed kan genbruges. Hostingsetuppet er det mest moderne og teknologisk førende i verden.

Se mere om sourcing og hosting >>


PROCESSOPTIMERING

Kernekompetencen i Accobats leverancer er optimering af processer. Hovedfokus er at skabe en smartere hverdag for vores kunder, så de bedre kan nå deres strategiske målsætninger.

Procesoptimeringer understøttes af et unikt workflow software, som via grafiske værktøjer sætter strøm til processerne.