SOS International har skabt en effektiv central budgetteringsløsning, der samler virksomheden på tværs af lande og forretningsdivisioner, og som støtter virksomhedens vision om at blive opfattet som den mest troværdige nordiske
assistancevirksomhed af deres kunder. 

"Jeg er ikke i tvivl om, at Prophix-løsningen fra Accobat vil medvirke til at støtte vores fremtidige vækst." Sådan siger Henrik Schjødt-Bruhn, Head of BI & Business
Controlling Finance, SOS International.

Decentrale rapporterings- og budgetprocesser gjort centrale

De finansielle processer – ikke mindst lønbudgetteringen – var ét af de områder, hvor SOS International så et betydeligt optimeringspotentiale. 

"Budgetudfordringen blev løst sammen med Accobats konsulenter, som har hjulpet os med at implementere budget- og rapporteringsløsningen Prophix," siger Henrik Schjødt-Bruhn, 

Prophix-løsningen centraliserer, standardiserer og automatiserer budgetprocessen på tværs af selskaber og cost centre i forskellige lande, og omfatter en avanceret lønmodel samt et resultatopgørelsesmodul, der opsamler budgetdata og data om realiserede resultater. 

SOS International er en assistancevirksomhed, der på vegne af forsikringsselskaber hjælper forsikringstagere med at sikre den bedst tænkelige nationale autohjælp i Norden og Europa samt sikrer rejsendes lægebehandling, eller hospitalsindlæggelse over hele kloden. Virksomheden har flere end 1.200 medarbejdere, og har 24-timers alarmcentraler i København, Aarhus, Oslo, Stockholm, Gøteborg og Helsinki.

At være toneangivende kræver en stærk digital budgetteringsplatform. SOS International's vision er forsat at styrke markedspositionen som den mest troværdige assistancevirksomhed i Norden. For en moderne assistanceorganisation i vækst, er det i høj grad et spørgsmål om at skabe centrale og intelligente processer, der bidrager til at skabe optimale serviceoplevelser for bl.a. forsikringstagere med akut behov for hjælp, og som samtidig effektiviserer forretningen.

Fik skabt transparens uden komplekse ERP-projekter
Prophix sparer ressourcer. Det meste er automatiseret, og vi har fået skabt markant større transparens, overblik og agilitet i budgetprocessen, fordi vi ikke længere bruger tid på at håndtere decentrale budgetprocesser og asynkron validering af data,” siger Henrik Schjødt-Bruhn.

Med Prophix-løsningen fra Accobat som den digitale nerve i budgetteringsprocessen, har SOS International fået optimeret deres budgetteringsproces. Løn – som er én af virksomhedens tungeste omkostninger – er et godt eksempel. Tidligere var lønbudgettering en særdeles ressourcekrævende, manuel opgave, baseret på flere systemer. I dag arbejder virksomheden med ét fælles centralt budgetsystem i alle lande, én budgetsandhed, og én måde at opgøre lønninger på. 

"Det har givet os et solidt overblik over de realiserede og de fremtidige lønomkostninger på koncernniveau, fra måned til måned," fortæller Henrik Schjødt-Bruhn.

 
 
Sheet med tekst og modeller.png
 
Business work  icon.png
 
Business workflow proces icon.png
 

Kun én version af sandheden

 

 

En-til-mange princippet letter vedligeholdelse via
rettighedsstyrede skabeloner i Prophix

 

Automatiseret workflow styrer processen og giver
overblik over actions og procesforløb.


Styrker dialogen mellem økonomi og ledelse
Henrik Schjødt-Bruhn fremhæver desuden, at Prophix understøtter dialogen mellem økonomifunktionen og ledelsen ved at skabe et dybere detailindblik i budgetterne. “Med
adgang til valide budgettal, er det blevet lettere for økonomiafdelingen at holde budgetmøder med ledelsen, fordi vi for eksempel kan bruge data fra Prophix til at drøfte de enkelte landes forretningsområder. Vi kan også lettere benchmarke på tværs af landene. Prophix hjælper os med at se hvilke investeringer, der bedst understøtter vores strategi. Denne værdifulde indsigt kan også bruges til at vurdere de konkrete omkostninger ved for eksempel at gå nye veje forretningsmæssigt i et givet land. Effektiviseringen af vores budgettering og rapportering er opnået uden et gigantisk og komplekst ERP-standardiseringsprojekt."

Stærke opfølgningsmuligheder
Opfølgningsmulighederne er ifølge Henrik Schjødt-Bruhn også i top, fordi Prophix er velintegreret med lønsystemerne. ”Det sikrer, at løndata på enkelt-medarbejderniveau automatisk overføres til Prophix. Vi kan således i højere grad se og følge op på lønudviklingen fra måned til måned, og rapportere om dette til ledelsen.”

Henrik Schjødt-Bruhn peger også på, at netop integrationen mellem Prophix og lønsystemerne styrker muligheden for løbende, rullende forecasts.

En skarp løsning stiller krav om en skarp partner
“Accobat har nogle erfarne folk, der er gode at sparre med. De stiller med et kompetent team af både erfarne forretningskonsulenter og tekniske konsulenter. Konsulenterne har hjulpet os med at effektivisere vores budgettering og rapportering, og de har sikret, at vi har undgået at starte et gigantisk og komplekst ERP-standardiseringsprojekt. Prophix-løsningen kommunikerer nemlig smidigt med vores øvrige forretningssystemer, og leverer alt det, vi har brug for til vores budgetproces. Vi er kommet digitalt på forkant ved at gøre Prophix til budgetteringsværktøjet i organisationen. Jeg er ikke i tvivl om, at løsningen og Accobats rådgivning vil medvirke til at støtte vores fremtidige vækst," slutter Henrik Schjødt-Bruhn.