STATEGISK RÅDGIVNING 

Strategisk rådgivning lyder flot og forkromet, men det er faktisk ligetil. Det handler om at hjælpe jer med at nå jeres mål. Det gør vi ved at optimere processer og adfærd samt skabe overblik og indsigt. Her er nogle konkrete eksempler på vores strategiske rådgivning:

 

Hvordan finder vi de rette nøgletal og rapporter at måle på, og hvordan skal de leveres for medarbejderne, så organisationen opnår den optimale adfærd og kan træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt?

Hvordan optimerer vi eksisterende processer i organisationen gennem IT-understøttede løsninger, mennesker og processer, så vi både opnår den optimale synergi og adfærd?

Hvordan professionaliserer vi økonomiafdelingens discipliner som rapporter, budget, forecast og konsolidering, så funktionen dermed er mindre personafhængig, mere agil, samt leverer højere kvalitet og produktivitet?

Hvordan vælger organisationen den rigtige tekniske platform og den rigtige Business Intelligence-arkitektur, så den passer til organisationen nu og i fremtiden?

Vi har kompetencerne, erfaringen og engagementet, og vi lover dig bedre brug af jeres data. 


 

Vi STARTER MED PROOF OF CONCEPT

At se en given løsning på egne data og i egen forretningslogik, kan være en stor øjenåbner for dig. Samtidig hjælper det jer med at ”sælge” visionen og løsningen internt i forretningen. Endelig skaber det  tryghed i forhold til at foretage det rigtige valg af løsning. Vi er eksperter i at udføre Proof of Concept-løsninger. 

 

arrow_into.png

IMPLEMENTERING af løsningen

Accobat er en fuld service Business Intelligence-leverandør, og vi er med jer hele vejen.

Vi ved, at troværdighed, faglighed, erfaring og engagement er nøglefaktorer for en god implementeringspartner. Vi leverer både forretningsmæssig, teknisk og processunderstøttende rådgivning i præ-implementeringen, såvel som  i go-live faserne.

Gennem vores leverancekoncept leverer vi en professionel implementeringsproces, som er baseret på følgende principper.

 
  1. Succeskriteriet er en fungerende løsning, der er accepteret af slutbrugerne. Den skal være hurtig, simpel og fleksibel at arbejde med i hverdagen, samt kunne tilpasses brugernes behov – ikke omvendt.
  2. Der bestræbes på en tidlig og løbende leverance gennem en iterativ proces. Accobat bestræber sig ikke på at få kendskab til alle aspekter og detaljer af kundens forretning, men arbejder iterativt på at afdække nødvendige detaljer for at komme i mål, dog med respekt for den udarbejdede kravspecifikation.
  3. Metodologien er adaptiv, dvs. den tilgodeser nye behov i takt med at kundens kendskab til Prophix udbygges undervejs i selve projektetInddragelse
  4. Uden kundens inddragelse vil designet, implementeringen, testen og overdragelsen ikke kunne indfri kundens behov og ønsker.

Formålet med leverancemodellen er at få organiseret og standardiseret måden hvorpå, enhver implementering leveres af Accobats konsulenter. Modellen består af en overordnet arbejdsproces eller metodologi og dertilhørende redskaber indenfor projektledelse og projektleverancer/arbejdsdokumenter, der anvendes som input/output mellem de forskellige faser.

 

 
teacher.png

HUSK UNDERVISNING

Undervisning er en vigtig faktor for at få den fornødne organisatoriske forankring. Accobat tilbyder åben uddannelse, såvel som kundespecifikke undervisningsforløb. E-learning på de fleste af Accobats produkter kan bestilles gennem Accobat.


 

SHAREPOINT-UDVIKLING

SharePoint er et alsidigt værktøj, der kræver den rigtige erfaring og de rigtige kompetencer for at komme hurtigt og effektivt i mål – første gang. Vi hjælper jer med at komme den rigtige vej til den rigtige løsning.

Vi har mange års erfaring med SharePoint-udvikling og -konfiguration, specielt målrettet Business Intelligence. Af udviklingsmæssige referencer kan nævnes; dashboards, reporting sevices-applikationer, search, deployment scripts, Excel Services, Kerberos.opsætninger, kontrolkomponenter, Performancepoint, webparts, SharePoint Apps m.m.


SOURCING AF BI-FUNKTION

Vi har mange års erfaring med at source BI-funktionen for en bred vifte af danske virksomheder. Det kan være omkostningsrigt at opbygge og vedligeholde en BI-afdeling. Typisk oplever mange virksomheder, at afdelingen bliver personafhængige og er flaskehalse for nyudvikling. Kompetencer kan være svære at opbygge og vedligeholde. 

Derfor tilbyder vi et skræddersyet BI-sourcingkoncept, som kan indeholde hosting af teknisk BI-setup, nyudvikling, forretningsmæssig sparring og support. Sourcingen til Accobat kan være helt eller delvist

Med en sourcing af BI-kompetencer til Accobat ser vi typisk en >50% besparelse på FTE, en højere kvalitet, mindre flaskehalse, højere performance og en bedre forretningsmæssig sparring. 


 

SERVICE

toolbox.png

VI er stolte af at have markedets bedste og mest professionelle Service Desk med speciale i Microsoft Business Intelligence, Prophix og Jedox. Med et fast bemandet Service Desk-team, som er specialister i Microsoft BI produkter og Prophix, er kunden sikker på at få kvalificeret hjælp fra første kontakt. Teamet inkluderer også forretningsspecialister, så disse spørgsmål og problemstillinger ligeledes kan adresseres.

Alle kunder i Accobat har som standard en SLA (Service Level Agreement), der sikrer kvalitet, performance og sikkerhed. SLA-aftalerne kan skræddersyes, så de passer til den enkeltes organisations krav og behov.


Hosting.png

HOSTING

Vi er Microsoft Azure-partner og har været frontløber på hostede BI-platforme. Med vores hostingkoncept på Microsoft Azure, sikrer vi jer en hurtig, skalerbar og driftssikker løsning for et fast månedligt beløb. Løsningen eliminerer kostbare hardware investeringer, intern drift med patch backup m.m.

Med et fast månedligt fee leveres et fuldt skalérbart, højt performende samt driftsikret BI-hostmiljø. Løsningen er fuldt integrerbart i jeres øvrige IT-setup, så brugernavne og øvrige rettigheder kan genbruges. Hostingsetuppet er det mest moderne og teknologisk førende i verden.

Se mere om sourcing og hosting >>