mand med ipad.jpeg
mand med ipad.jpeg

Prophix CPM & BI


Få den finansielle kontrol tilbage

SCROLL DOWN

Prophix CPM & BI


Få den finansielle kontrol tilbage

få finansiel kontrol med prophix

Prophix er en førende Corporate Performance Management-standardløsning baseret på Microsoft standardteknologi.

Kort sagt er dette værktøjet til enhver organisation:

  • som søger ét integreret værktøj til planning, forecasting, finansiel konsolidering og rapportering

  • hvor optimering af de finansielle arbejdsgange ønskes automatiseret

  • som har en Microsoft it-strategi og som allerede kører et Microsoft-baseret ERP-system og/eller datawarehouse.

Nøglebegreber i Prophix er fleksibilitet, brugervenlighed og skalerbarhed. 

Prophix er integreret med alle markedsledende ERP-systemer, og løsningen gør brug af nyeste Microsoft SQL-serverteknologi. 

 SOS International har skabt en effektiv central budgetteringsløsning, der samler hele organisationen. Klik på billedet og læs mere...

SOS International har skabt en effektiv central budgetteringsløsning, der samler hele organisationen. Klik på billedet og læs mere...

Budgettering, forecasts, rapportering


SCROLL DOWN

Budgettering, forecasts, rapportering


BUDGETTERING OG FORECASTS

Prophix gør det enkelt at indtaste og konsolidere finansielle informationer. Budgetskabeloner fjerner det manuelle tidskrævende arbejde forbundet med opbygningen og vedligeholdelsen af mange regneark. Budgetskabeloner kan konstrueres ved hjælp af en regnearksbaseret brugerflade, og de indtastede tal gemmes i en organiseret database. Så opnår I kvalitetssikring fra start.

Prophix understøtter både top-down, bottom-up og ABC-budgettering samt muligheden for at brugere/ledere kan kommentere eller rette enkelte poster for det specifikke budget.

Budgetprocessen i Prophix er strømlinet, så data på automatisk vis konsolideres fra forskellige afdelinger/selskaber til en samlet budgetmodel. Modellen kan herefter benyttes af brugerne internt i organisationen. I Prophix figurerer også et supplerende budgetværktøj, der giver jer mulighed for at behandle særligt avancerede data baseret på en længere række af variabler.

RAPPORTERING

I Prophix kan man hurtigt og fleksibelt udarbejde standardrapporter, som sikrer at alle arbejder på det samme kvalitetssikrede grundlag. Rapporter ændres dynamisk i takt med, at datagrundlaget ændres i kontoplaner.

Forskellige rapportformater kan opbygges i en skabelonsfunktion, herunder blandt andet resultatopgørelser, balancer eller ledelsesrapporter - de kan tilmed udbygges med grafer, billeder og KPI'er.

Rapporterne kan distribueres til slutbrugere i flere formater, herunder som PDF-fil eller Excel-fil. En særegenskab er ligeledes brugerens mulighed for at analysere rapporter på et dybere niveau og fordybe sig i enkelte posteringer og kortlægge f.eks. hvilke underkonti, der gør sig gældende for en specifik postering.

Der er desuden mulighed for at kunne bore sig helt ned på transaktionsniveau fra et hvilket som helst tal.

FINANSIEL KONSOLIDERING & WORKFLOWS


SCROLL DOWN

FINANSIEL KONSOLIDERING & WORKFLOWS


FINANSIEL KONSOLIDERING

Prophix finansiel konsolidering understøtter sofistikerede virksomhedsstrukturer, herunder flere rapporteringsenheder, delvis ejerskab over tid, cross-ownership og flere valutaer.

Prophix håndterer forskellige indregningskriterier, herunder f.eks. equity metoden, cost, line-by-line mv. på en databaseunderstøttet og automatiseret måde.

Gennem workflow i Prophix skabes automatisering og overblik over konsolideringsprocessen, så der hele tiden er styr på hvor langt i processen, man er, hvem der mangler at gøre hvad, og ikke mindst revisionsspor og kontrol.

Alle bevægelser og handlinger logges, så det altid er muligt at finde tilbage til hvem, der har gjort hvad og hvornår. Sådan sikrer I, at konsolideringen er transparent og valideret.

Med det integrede modul Financial Consolidation får man yderligere muligheder for, at posteringer (elimineringer, reklassifikationer, efterposteringer mv.) foretages i et kontrolleret debet/kredit-miljø med godkendelsesprocesser og revisionsspor.

Prophix sættes op via peg-og-klik miljø og foretager automatisk valutakonvertering (gns. kurser, månedsluk kurser, historiske kurser, eliminering af intern handel mv.), så man kan fokusere på controlling og analyser.  

WORKFLOWS

Med Prophix følger også en workflowfunktion, der kan planlægge en arbejdsproces ned til mindste detalje og sikre konstant overvågning og fremdrift for processen. 

Med opsætning for rettigheder, sikrer man, at budgetansvarlige udelukkende får adgang til netop de aspekter af budgetprocessen, der er relevante for dem.

Workflowet kommunikeres gennem automatisk udsendte emails med links direkte til de arbejdsopgaver, som er blevet tildelt.

ADMINISTRATION & SIKKERHED


SCROLL DOWN

ADMINISTRATION & SIKKERHED


MODEL-ADMINISTRATION

For at sikre, at data for budgetter, prognoser osv. fremkommer på et korrekt eksistensgrundlag, kan slutbrugere opbygge modeller for hvordan, disse skal håndteres (herunder beregninger, hierarkier m.fl.)

Ved at opbygge generiske modeller kan I nemt håndtere de mange beregningstræer, der eksisterer i forbindelse med en lang række af konti. Det er også muligt at kombinere realiserede tal med forventede prognosetal og dermed foretage løbende budgetmæssige fremskrivninger over en given periode.

Prophix understøtter multible hierarkier på samme dimension, så den kan ses fra flere summerede vinkler.

SIKKERHED

Som beslutningstager/administrator figurerer muligheden for at opsætte forskellige sikkerhedsadgange til brugerne af Prophix.

Sikkerhedsadgangene kan gives til enkelte brugere/roller eller grupper, og de kan defineres til at have adgang til hele eller dele af Prophix. Alt efter type af rolle tildelt den enkelte bruger, vil rettighederne variere i omfang. 

Det er desuden også muligt at overvåge, hvilke handlinger, der er begået af hvem i hvilket tidsrum. Derfor kan ændringer foretaget i rapporter osv., altid findes. 

PROPHIX MOBILE


SCROLL DOWN

PROPHIX MOBILE


Altid oplyst på farten

Med Prophix Mobile er alle rapporter hurtigt og effektivt lige ved hånden. Rapporterne, workflow og indtastningsark kan tilgås fra en hvilken som helst browser.

Løsningen udmærker sig ved at være sikkerheds -og rettighedsunderstøttet, så de rettigheder, der er sat op i applikationen også er gældende på den mobile enhed.

Det kan du med Prophix Mobile:

  • Have adgang til data i realtid
  • Lave performanceanalyser
  • On-demand rapporter med opdaterede data
  • Foretage sikker rapportering
  • Bruge appen både online og offline

Vil du vide mere?


SCROLL DOWN

Vil du vide mere?


FÅ MERE VIDEN OM PROPHIX CPM & BI

Klik nedenfor og modtag skræddersyet viden om Prophix til dig og din virksomhed.