Her er 5 ting, du skal huske, når du skal i gang med jeres BI-projekt. God arbejdslyst.

1. Sæt dit team

Teamet skal først og fremmest bestå af en person med forretningsperspektivet – en, der forstår forretningen og de overordnede processer. Sekundært skal teamet bestå af en teknisk orienteret profil, der har styr på kildesystemerne – en, der kan kortlægge informationer fra forretningssiden til tabeller og felter i databasen. Endelig skal du tilknytte en BI-konsulent eller en intern BI-arkitekt, der kan smelte informationerne fra forretningen sammen med databasen og skabe en projektplan og iværksætte implementeringen af en BI-løsning.

2. Få det fulde billede

Få overblik over jeres kildesystemer. Lav en plan for hvilke områder, der skal være en del af løsningen og få afgjort, hvilken platform jeres BI-løsning skal kunne tilgås på i første step, fx via web eller desktop.

3. Sigt højt, men start småt

Start med at beskrive drømmescenariet. Tag så udgangspunkt i det højest prioriterede forretningsområde, fx salg/marketing, regnskab eller produktion. Hold fokus og start småt. Undlad for mange kilder og informationsønsker i første step. Start småt og kom hurtigt i gang med levering af værdifuld viden til brugerne. Når det kører, så kan I føje flere områder og kilder til.

4. Tjek data grundigt

Husk at få jeres data vasket og beriget. I skal sikre jer, at data er valide, før I lader brugerne få adgang til BI-løsningen. Brugerne skal kunne stole på informationerne fra løsningen og opfatte data derfra som den endelige sandhed. Ellers vil de fortsætte med at forsøge at hente og forstå data fra kildesystemerne eller handle ud fra egen mavefornemmelse. Vask, berig og validér jeres data, før I bruger dem til at præsentere virksomhedens nøgletal og forretningssituation.

5. Få undervisning

Selvom moderne BI-løsninger er meget brugervenlige, så bør alle brugere få grundig og løbende træning mhp forankring i organisationen. Uden træning vil projektet fejle. Husk derfor også at udpege en eller flere BI-ambassadører, der holder fanen højt under og efter implementeringsfasen.