Trafik, Bygge og Boligstyrelsen har fået bygget en struktureret datamodel i Microsoft Power Pivot, der opdaterer automatisk. Modellen er blevet en vigtig del af værktøjskassen til styrelsens controlling.

”3 dages konsulentassistance fra Accobat har sparet os for mere end en måneds manuelt dataarbejde årligt,” fortæller Peter Adelhardt Høeg, Controller hos Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.

Løsningen har givet styrelsen en mere værdiskabende controlling og bedre interne sparringsmuligheder.

”Vi bruger nu væsentlig mindre tid på databehandling ved månedsafslutningen, hvorved vi i stedet kan give en proaktiv beslutningsorienteret controlling,” uddyber Peter Adelhardt Høeg. 

Accobat har i en årrække serviceret Trafik, Bygge og Boligstyrelsen og løbende sparret med dem. Projektet med den nye datamodel opstod, da Peter Adelhardt Høeg og Accobats konsulenter så et potentiale i at effektivisere controlling-processen.

”Når vi taler med vores kunder om det eksisterende samarbejde, så er det vores opgave at kunne spotte udfordringerne sammen med dem, ” forklarer Senior Business Advisor Allan Müller fra Accobat og slutter: ”Vi påtager os et ansvar for at hjælpe vores kunder med bedre brug af data, så de kan få en bedre forretning.”