Hvis din virksomhed håndterer større mængder kundedata, så har du sikkert tænkt på Persondataforordningen (GDPR). Den træder nemlig snart i kraft (25. maj 2018, red.)  og har stor indflydelse på opbevaring af data i din virksomhed. 

Hvad går Persondataforordningen ud på? 
Faktisk er det ikke så anderledes fra meget af den lovgivning som allerede eksisterer på området. Det handler om, at man skal gøre sit hjemmearbejde, når det kommer til håndtering af sikkerhed og privatlivsbeskyttelsen på forsvarlig vis. De primære formål for ordningen er derfor: 

  1. Bedre beskyttelse af persondata og flere rettigheder til brugeren
  2. Modernisering af lovgivning
  3. Harmonisering af love på tværs af EU. 

Hvorfor er det indført?
Engang imellem hører man om, at virksomheder, som håndterer følsomme persondata, oplever sikkerhedsbrud, der i sidste ende går ud over forbrugerne. Derfor indfører lovgivningen nogle skrappere regler for, hvordan du som virksomhed skal håndtere de persondata, I ligger inde med.

Overordnet kan man sige, at de nye krav henvender sig til generel datahygiejne, god skik (dvs. alt data skal have et specifikt formål og må kun bruges til dette formål) samt gennemsigtighed (dvs. fuldt indblik i, hvordan data bliver behandlet). Hvis man som virksomhed ikke lever op til de nye krav, kan man let blive ramt af juridiske konsekvenser. 

Hvordan gør du? 
Personforordningen kan godt virke lidt skræmmende, men det behøver den ikke at være. Med sikker cloud-hosting (dataopbevaring i skyen) kan du uden bekymring møde de nye udfordringer fra Persondataforordningen og på samme tid være i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning.

Microsoft tilbyder en cloud-baseret databeskyttelsesløsning, som er stærkt forbundet med de regelsæt, som lovgivningen forskriver. Det vil sige, at elementer som sikkerhed, gennemsigtighed og kontrol er helt grundlæggende. Faktisk oplever 94% af brugerne af løsningen et forøget niveau af sikkerhed og databeskyttelse.

Hvis du gerne vil lære mere om, hvordan du kan garantere din datasikkerhed, så kan du med fordel hente vores ebook om Microsofts databeskyttelsesløsning: