Power BI vokser kraftigt i disse dage, både funktionelt og brugermæssigt. Flere og flere har fået øjnene op for dette alternativ til det traditionelle Excel-helvede, mens andre skifter fra konkurrerende BI-produkter efter at have set, hvor fremtiden ligger. De, der er hoppet med på vognen, har hurtigt vænnet sig til programmets simple og brugervenlige overflade som ved hjælp af et intuitivt "træk og slip"-interface tillader brugerne at opsætte relevante og flotte rapporter på kort tid samt udføre ad hoc-analyser, når behovet opstår.

Som rapporterings- og visualiseringsværktøj er Power BI meget fleksibelt, og det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan lade sig gøre, når datagrundlaget er på plads. Det brugervenlige design gør det muligt for brugerne hurtigt at komme i gang med at sætte eget præg på rapporterne og udvikle lige netop den rapport, som de mener bedst afdækker et specifik informationsbehov i organisationen. Men selvom Power BI er markedets lettest tilgængelige BI-værktøj, så gemmer der sig nogle muligheder under overfladen, som den typiske bruger måske ikke nødvendigvis øjner med det samme. Derfor får du 3 smarte tricks til standardvisualiseringer som selv de mest grønne brugere relativt hurtigt kan implementere.

Custom KPI’er
Der ligger allerede flere standardvisualiseringer til at vise KPI’er i Power BI, men de er enten meget simple, eller også de har en indbygget logik, der gør, at de ikke altid viser det, vi gerne vil. Derfor kan det nogle gange godt betale sig at tænke kreativt og "klippe/klistre", hvis man vil lave en KPI, som kan give et hurtigt overblik, men samtidig viser lidt mere end blot et enkelt nøgletal.

1-customers.png

Til højre ses et eksempel på en custom KPI, der indeholder info om:

  • Det samlede antal kunder
  • Udviklingen i løbet af året
  • En sammenligning ift. sidste år. 

Visualiseringen bygger på en line chart og to cards, hvoraf det ene card indeholder en dynamisk DAX-syntax (measure), som blandt andet styrer retningen på den lille trekant (se fodnote). Derudover er vores line chart lagt i forgrunden, mens vores cards er lagt i baggrunden (se fodnote).


fodnote.PNG

Det er muligt at bestemme hvilke visuelle elementer der ligger I forgrunden/baggrunden ved at markere det visuelle element – vælge ’Format’ i øverste fane – ’Bring forward’ / ’Send backward’.   

2-customersyoy.png

Til venstre ses endnu et eksempel på en Custom KPI. Denne indeholder udviklingen i kunder ift. sidste år inklusive de faktiske tal for analyseåret og året forinden. Visualiseringen indeholder to cards med en trekant i hver (baseret på halvdelen af den dynamiske syntax), hvoraf den ene er farvet grøn og den anden rød. Disses synlighed afhænger desuden af den relative udvikling – derfor vil den grønne trekant kun være synlig ved positive ændringer. 

Toggle Buttons
En af det største udfordringer for mange er at få plads til alle relevante informationer på en effektiv og overskuelig måde i deres rapporter. Et eksempel kan være, at man gerne vil se udviklingen over tid på flere forskellige måleenheder, hvilket tvinger os til at lave flere figurer eller presse alt ned i en figur, hvormed pladsen bliver trang eller nogle måleenheder ikke bliver afbilledet ordentligt.

3-toggle1.png

Et eksempel på ovenstående problemstilling ses til venstre, hvor mange informationer er presset ned i samme figur med det til følge, at udviklingen i antal solgte enheder ligger som et fald i gul linje i bunden af figuren.

En umiddelbar løsning på dette problem ville være at tilføje endnu en Y-akse. Men lige så snart vi har tre eller flere vidt forskellige måleenheder er dette ikke længere muligt, hvilket fører os til Toggle Buttons.

Toggle Buttons
4-toggle2.png

Ved hjælp af Toggle Buttons kan brugeren let selv bestemme, hvilken måleenhed, de ønsker vist i et givent visuelt element ved hjælp af kun et enkelt klik. Måden, dette fungerer på, er at der skabes et nyt udsnits/slicer-værktøj, der styrer en dynamisk beregning. Vælges f.eks. ’Sales Cost’ i udsnitsværktøjet, vil beregningen dynamisk tilpasse sig, så den refererer til en beregning for netop ’Sales Cost’. 

Dette gøres i praksis ved hjælp af DAX-funktionen Switch. Der skal yderligere oprettes en ny datatabel til at understøtte udsnitsværktøjet. Tabellen indeholder navnene på de forskellige måleenheder, vi ønsker vist. Herefter kan vi i vores dynamiske beregning skabe et link mellem beregningen og til de forskellige måleenheder, vi ønsker at kunne skifte imellem i vores udsnitsværktøj (se syntax forneden). 

Dynamic Dashboard Tiles
De, der benytter sig af Dashboards i Power BI, kender uden tvivl til problemstillingen med ikke at kunne ’trykke’ på sine elementer eller benytte sig af udsnitsværktøjer til at filtrere data. Selvom det ikke er muligt at tilføje et udsnitsværktøj, der kan filtrere på tværs af et helt Dashboard, så er det alligevel muligt at skabe dynamiske visuelle elementer ved hjælp af et simpelt trick. 

I det følgende eksempel vil vi benytte os af vores Toggle Button, som blev beskrevet ovenfor. Formålet her er at vise, hvordan vi kan få de dynamiske egenskaber med over i et Dashboard. Vi starter med at lave en ny tom side i en rapport. Størrelsen på denne side ændres til 500 x 300 (eller et andet relativt lille format f.eks. pixels). Herefter går vi i gang med at opbygge de visuelle elementer; i dette tilfælde vores udsnitsværktøj og et line chart med den dynamiske beregning.

5-dyndash1.png
6-dyndash2.png

7-dyndash3.png

Når dette er gjort, publicerer vi rapporten til Power BI online (hvis dette ikke allerede er gjort). Inde i online-delen af Power BI har vi nu mulighed for at fastgøre hele siden, som vi netop har lavet, til et Dashboard som et dynamisk element. Dette gøres ved at stille sig på den relevante side og trykke på "fastgør dynamisk side" i toppen af vinduet.

Det visuelle element vil nu indgå som en del af et givent Dashboard, men med den forskel fra andre visuelle elementer, at det er dynamisk, så man kan trykke på det og filtrere den viste data. Til højre kan vi se vores Toggle Buttons er fastgjort til et tilfældigt Dashboard. I Dashboardet er der nu mulighed for at skifte frem og tilbage imellem de forskellige måleenheder.