Den moderne CFO er ved at transformere sig selv fra bogholder i baglokalet til rådgiver i bestyrelseslokalet. Derfor har behovet for bedre rapportering og analyse høj prioritet i 2017. Det viser en rundspørge foretaget af cfo.com.

Behovet for bedre rapportering og analyse har været der længe i de helt store selskaber, men økonomidirektøren i de mellemstore virksomheder har nu fået samme behov.

Der kræves mere af nutidens CFO ifølge cfo.com. I 2017 vil flere CFO’ere tilmed tage rollen som it-chef. En tendens, der faktisk har været voksende over det sidste årti. Det hænger dels sammen med øget brug af teknologi i forretningsverdenen og dels øgede omkostninger hertil og dermed flere aktiver.

Samtidig ses en udfasning af rollen som COO. Denne rolles forpligtelser deles nu af CEO’en og CFO’en. Selvom CFO’en i en vis grad fortsat stemples som detaljerytter og Excel-junkie, har CFO’ens kvantificerbare tilgang til forretningen tilført balance til den mere traditionelle ledelsesstil, der tidligere har været meget baseret på ”mavefornemmelse”.

Tal tager tid

Agilitet er også højt prioriteret i 2017. Ud af 380 adspurgte økonomichefer er færre end 25 procent sikre på virksomhedens evner til at håndtere uforudsete forhindringer, blandt andet fordi deres værktøjer og processer i forbindelse med finansiel planlægning er forældede.

Virksomhederne bruger alt for meget tid på at knuse tal, når de skal igennem den årlige budgetproces (læs vores artikel om en effektiv budgetproces). Højt tidsforbrug, ineffektiv rapportering, mangelfuld data samt for høj tillid til Excel er de store udfordringer i økonomiafdelingen. Mere end halvdelen af økonomicheferne siger, det tager mere end tre måneder at færdiggøre et budget. Rullende forecasts har dog hjulpet flere af de virksomheder, der har deltaget i rundspørgen.

Den absolut største udfordring er Excel. Ni ud af ti økonomiafdelinger bruger fortsat Excel som en stor del af deres planlægnings- og budgetteringsproces. Det er en udfordring, da Excel-ark hurtigt forældes og tolkes forskelligt. Desuden er det ikke alle involverede i planlægningsprocessen, der er Excel-hajer.

CFO’en kan kun støtte beslutningsprocesserne i ledelsen med præcise og opdaterede tal. Det kræver, at data samles et sted. Der kan sagtens være flere datakilder, men det anbefales, at data samles et sted, så alle får de samme tal altid. De adspurgte økonomichefer siger, at muligheden for at kunne trække data fra forskellige kilder ind i én enkelt rapport ville øge produktiviteten kraftigt, ligesom det ville forbedre processerne for datahåndtering og -visualisering.