SOS International fik en fælles lønbudgetterings- og -rapporteringsløsning på tværs af landegrænser

"Prophix sparer ressourcer. Det meste er automatiseret, og vi har fået skabt markant større transparens, overblik og agilitet i budgetprocessen, fordi vi ikke længere bruger tid på at håndtere decentrale budgetprocesser og asynkron validering af data," siger Henrik Schjødt-Bruhn.

Fik optimeret budgetprocessen – herunder lønbudgettering
Med Prophix-løsningen fra Accobat som den digitale nerve i budgetteringsprocessen, har SOS International fået optimeret deres budgetteringsproces. Løn – som er én af virksomhedens tungeste omkostninger – er et godt eksempel. Tidligere var lønbudgettering en særdeles ressourcekrævende, manuel opgave, baseret på flere systemer. I dag arbejder virksomheden med ét fælles centralt budgetsystem i alle lande, én budgetsandhed, og én måde at opgøre lønninger på.

Læs hele casen her >>