AccoComment er et nyt kommentar og aktionsmodul, hvor de ansvarlige linie- og projektledere kan opdatere eksisterende rapporter og analyser med kommentarer og aktioner.
Kommentarer lagres i en database, der gør, at man kan se hele den kvalitative fortælling på et givent område sammenholdt med tilhørende kvantitave data – når man eksempelvis analyserer udviklingen i en afdelingen eller på et projekt over en periode.

AccoComment er work flow understøttet, der sikrer en struktureret opfølgningsproces for både den kommenterende leder og den modtagende chef. Work Flow understøttet betyder, simple og hurtige adminstrative arbejdsgange til 100 eller 1000 vis af brugere.

Du kan få yderligere informationer om det nye AccoComment i næste nyhedsbrev eller hos info@accobat.com.