Overordnet trend - fra komplekst til simpelt

Trends i Business intelligence

1) Fra komplekse analytiske produkter til simple og
    brugervenlige frontends

2) Cloud løsninger

3) Stamdatastyring (igen, igen)

4) BI og workflow går hånd i hånd

5) Mobil BI

6) Skilning mellem Agil BI og Organisations BI.

 

Ad 1) De traditionelle leverandøre har de sidste par år udviklet deres løsninger til at kunne lave højkomplekse analyser med talegengivelser, automatiske fremskrivninger samt andre smarte features, der har resulteret i, at deres applikationer er så komplekse at kun højtspecialiserede konsulenter og medarbejdere har kunne benytte løsningen. ”Simpel is more” får sit comeback.
Nøgleordene er; simpelt, hurtigt, brugervenligt, deployable samt prisvenligt. App’s kulturen har fundet sit indtog, hvilket har vendt op og ned på tilgangen til applikationer og prisen hertil. De leverandører som ikke forstår at tilpasse sig vil nok ikke gøre sig gældende.

Ad 2) Cloud løsninger gør BI mere tilgængelig, nemmere og billigere. Kunderne undgår investeringer i eget hardware og infrastruktur.  En Microsoft Azure server kan sættes op på mindre end ½ time – fuldt installeret og der betales kun for forbrug. For brugerne er der ingen synlig forskel og der kræves ingen ekstra brugernavne og passwords.

Ad 3) Top 1 pain for de fleste kunder er stadig datakvalitet og stamdatahåndtering. Trenden går i højere grad ud på at centralisere stamdataoprettelser og workflow samt understøtte dem for at sikre, at data er opdateret og konsistente.

Ad 4) BI er blevet vigtigt at integrere og arbejdsgange skal dokumenteres og sættes strøm til. Er tallene læst, kommenteret og godkendt, er alle stamdata oprettet samt godkendt osv.

Ad 5) Mobile enheder har for længst overgået de traditionelle laptops som den primære informationskilde. Selvfølgelig skal BI kunne tilgås på mobile enheder – det er en uundgåelig udvikling.

Ad 6) Agil BI og store organisationer skal gå hånd i hånd. Med nye teknologier som PowerPivot kan agil BI genereres hurtigt og effektivt parallelt med de traditionelle og mindre agile Datawarehouses udvikling, hvilket er yderst vigtigt i den tværorganisatoriske rapportering.
Skal salgs- og marketingafdelingen have nogle hurtige analyser med mange data, kan disse laves i de agile værktøjer og når analyserne er modne og kvalitetssikret, leveres den agile model til Datawarehouse udviklingerne, der inkorporer dem i det organisatoriske Datawarehouse. Hermed opnås balancen mellem den agile iterative udvikling og det stabile og kvalitetssikrede Datawarehouse.