Den traditionelle budgetproces er i mange virksomheder en årlig og samtidig tung begivenhed. Processen er typisk hverken designet eller egnet til at rulle flere gange i løbet af året. Dette er dog ofte nødvendigt i en verden med mange væsentlige og uundgåelige forudsætningsændringer. Dertil har vi hos Accobat erfaret et ønske om at anvende budgetter/forecasts mere aktivt i den løbende styring.

Men hvad skal der til og hvordan er den ideelle model?
Vi oplever at virksomheder ikke har den rette systemunderstøttelse til at dække behovet for en hurtigere proces, hvilket er nødvendigt for at udføre den flere gange i løbet af året eller som en løbende disciplin.

En løbende proces vil eliminere både unødigt tidsforbrug samt frustrationer i forbindelse med manglende overblik og indsigt. Samtidig skal processen formentlig gentænkes, så man tager stilling til om der eksempelvis kører en detaljeret proces en gang om året og ellers anvender parametre/KPI’er til at justere budget/forecast løbende. En detaljeret proces har udover tidsforbruget også den fare, at det giver en fornemmelse af kontrol, men da ingen kan se ind i fremtiden kan det være en uhensigtsmæssig forestilling.

Samtidig oplever vi at processen i mange tilfælde kan gøres mere automatiseret og kontrolleret, så det manuelle arbejde minimeres. En systemunderstøttet og automatiseret løsning fra Accobat vil bidrage til bedre datakvalitet og vil flytte tidsforbruget fra udarbejdelse og vedligeholdelse til mere værdiskabende aktiviteter (controlling, analyse osv.)

Står I overfor at ville optimere jeres budget-/forecastproces og gøre det til en løbende proces, så budget/forecast nemmere kan inddrages i den løbende styring af virksomheden, så kontakt Accobat for mere information.

Kontakt:

E-mail: info@accobat.com
Telefon: 32111090