Københavns Universitet har valgt Accobat som leverandør ved anskaffelse og implementering af budget- og styringsværktøjet PROPHIX.

Værktøjet kommer bl.a. til at indeholde:

• Budgettering (Aktivitets-, projekt-, drifts-, løn-, balance-, likviditets- og investeringsbudgettering)
• Planlægning (Overordnet planlægning samt kapacitets- og ressourceplanlægning)
• Rapportering samt opfølgning (Ledelsesinformation, variansanalyser og økonomiske analyser)
 
Der forventes omkring 300 brugere, når løsningen tages i brug i sommer/efterår 2014.