I en undersøgelse foretaget af Basico er der konstateret en klar tendens til at anvende realiserede tal til sammenligning fremfor budgettal. Det stiller større krav til at de realiserede tal korrigeres, så de gøres sammenlignelige. Økonomifunktionen har en vigtig rolle i at sikre at grundlaget er på plads og at møder i ledelsen ikke bruges på at diskutere hvorvidt de økonomiske nøgletal er korrekte eller ej. Fokus på møderne skal være på at træffe strategiske beslutninger for virksomhedens udvikling, som kan understøtte de langsigtede mål. I en verden hvor effektivisering står højt på ønskelisten er det afgørende at strategiske beslutninger mv. ikke forstyres og forsinkes af støj, som kan forårsages af historiske engangsaktiviteter som opkøb/frasalg, nye produktlinier mv. Derfor stilles der krav til at de historiske sammenligningstal korrigeres for disse engangsaktiviteter.

Men hvorfor fravælges budgettal?

Der kan være flere årsager til at budgettal fravælges til sammenligning ved den interne ledelsesrapportering. En af årsagerne er at budgetternes holdbarhed bliver kortere og kortere. Budgettal er i mange tilfælde historiske fra den dag de er udarbejdet. Der er derfor behov for mere fleksible og dynamiske modeller til budgettering og rapportering, som bl.a. gør det nemmere at kombinere budgettal og realiserede tal samt justere parametre, hvilket bl.a. gør virksomhederne i stand til at agere hurtigere. Justeringerne medføre i sidste ende at man i højere grad kan sikre at man bevæger sig i den rigtige retning og mod de langsigtede mål trods ændrede forudsætninger.

Kontakt os her for at tage en dialog om jeres situation

Læs hele Basicos artiklen her