Drop mavefornemmelsen i Salgs- og Marketingafdelingen

Drop mavefornemmelsen i Salgs- og Marketingafdelingen

De mest succesfulde virksomheder på tværs af segment, geografi og størrelse har udviklet sig til at være mere datadrevne end nogensinde før. Stort set alle handlinger og beslutninger i disse virksomheder beror på et indgående kendskab til deres data og brugen heraf. De mange data genereres ofte fra forskellige datakilder – såvel interne som eksterne - og er således med til at give overblik over, og indsigt i, hvorledes salgsprocessen kan optimere og forbedre den overordnede kommercielle strategi.

Bedre brug af data og derigennem øget indsigt kan og bør udnyttes til at forstærke samarbejdet og kommunikationen på tværs i salgs- og marketingafdelingerne - således alle konstant stræber efter samme mål og yder deres bedste i at nå de satte mål. 

Datadrevne salgs- og marketingorganisationer registrerer enhver handling og interaktion, som de har med et lead eller en kunde. Der findes mange standardværktøjer, der håndterer disse handlinger automatisk, så man kan fokusere på at bruge data og analysere kunderejsen fra kampagne over konvertering til køb. Den tid, der ikke skal bruges på registrering og korrektur bliver i stedet for anvendt til at fokusere og analysere på, hvilke aktiviteter, der giver mest værdi for pengene, ligesom der kan optimeres på igangsatte aktiviteter på basis af faktiske analyser frem for hule mavefornemmelser. 

Man opnår samtidig øget indsigt i kundernes præferencer, hvilket blandt andet vil gøre det nemmere at udforme relevant indhold, der resulterer i den bedst mulige kundeoplevelse og derigennem konvertering. 

Formålet med bedre brug af data er naturligvis at frigøre salgsafdelingen til at fokusere på at udvikle relationer og lukke tilbud.

Definer først de rette KPI´er
Indsamling af de nødvendige data er blot ét skridt på vejen til at blive en datadrevet organisation. Den store udfordring er at få værdi af data. Det er afgørende at synliggøre data på en måde, der giver mening for dem, der skal gøre brug af de indsamlede data. 

Det er ligeså vigtigt, at de valgte KPI´er er synlige, velkendte og giver værdi i henhold til den adfærd, man tilstræber i salgs- og marketingorganisationer.

Det tager ofte meget tid at definere de rette KPI´er, der giver mening og værdi, ligesom det tager tid at opbygge en analyse eller et dashboard indeholdende det rette mix af informationer og notifikationer. 

Det kan være fristende at designe komplekse visualiseringer og detaljerede analyser, indeholdende (for) mange objekter og information. Det leder typisk til forvirring og ”information overload”. Man bør derfor overholde simple designguides og best-practice i designet af sine analyser og dashboards. 

Der findes et væld af Business Intelligence-værktøjer, der kan afhjælpe visualiseringen af de rette KPI’er gennem interaktive analyser, rapporter og dashboards. Hver enkelt løsning har forskellige områder og funktionaliteter, de udmærker sig på. Man skal gå efter en løsning, der støtter op om forretningsmodellen. 

Mulighederne er mange. Det vigtigste er dog erkendelsen og ønsket om at optimere salgs- og marketingprocessen og dermed erkendelsen af behovet for Business Intelligence, der kan omdanne data til beslutningsklar viden. 

Du er også en guldfisk - visualiser dine data

Du er også en guldfisk - visualiser dine data

Den datadrevne virksomhed forstår at lære af sin fortid, den kan diagnosticere sin nutid samt
forudsige sin fremtid. Undersøgelser viser, at datadrevne virksomheder klarer sig 6% bedre målt på indtjening og er 5% mere produktive end andre typer af virksomheder.

En måde, hvorpå en virksomhed kan realisere denne kommunikation og forståelse på tværs af niveauer er ved at implementere en datadrevet strategi, da strategisk brug af data sætter en virksomhed i stand til at træffe faktuelle og kvalificerede beslutninger på tværs af niveauer.

Dog viser forskning, at menneskers gennemsnitlige koncentrationsevne er lavere end guldfisks. Derfor bliver det afgørende, hvor lang tid, vi skal bruge på at forstå et budskab. Den menneskelige hjerne behandler visuel information 600.000 gange hurtigere end tekst, og 90% af den information, som hjernen optager, er visuel. 

Læs vores ebook om visualisering af data og få best practice-hjælp til at blive en datadrevet virksomhed:

Sådan kommer du i gang med Business Intelligence

Sådan kommer du i gang med Business Intelligence

Her er 5 ting, du skal huske, når du skal i gang med jeres BI-projekt. God arbejdslyst.

1. Sæt dit team

Teamet skal først og fremmest bestå af en person med forretningsperspektivet – en, der forstår forretningen og de overordnede processer. Sekundært skal teamet bestå af en teknisk orienteret profil, der har styr på kildesystemerne – en, der kan kortlægge informationer fra forretningssiden til tabeller og felter i databasen. Endelig skal du tilknytte en BI-konsulent eller en intern BI-arkitekt, der kan smelte informationerne fra forretningen sammen med databasen og skabe en projektplan og iværksætte implementeringen af en BI-løsning.

2. Få det fulde billede

Få overblik over jeres kildesystemer. Lav en plan for hvilke områder, der skal være en del af løsningen og få afgjort, hvilken platform jeres BI-løsning skal kunne tilgås på i første step, fx via web eller desktop.

3. Sigt højt, men start småt

Start med at beskrive drømmescenariet. Tag så udgangspunkt i det højest prioriterede forretningsområde, fx salg/marketing, regnskab eller produktion. Hold fokus og start småt. Undlad for mange kilder og informationsønsker i første step. Start småt og kom hurtigt i gang med levering af værdifuld viden til brugerne. Når det kører, så kan I føje flere områder og kilder til.

4. Tjek data grundigt

Husk at få jeres data vasket og beriget. I skal sikre jer, at data er valide, før I lader brugerne få adgang til BI-løsningen. Brugerne skal kunne stole på informationerne fra løsningen og opfatte data derfra som den endelige sandhed. Ellers vil de fortsætte med at forsøge at hente og forstå data fra kildesystemerne eller handle ud fra egen mavefornemmelse. Vask, berig og validér jeres data, før I bruger dem til at præsentere virksomhedens nøgletal og forretningssituation.

5. Få undervisning

Selvom moderne BI-løsninger er meget brugervenlige, så bør alle brugere få grundig og løbende træning mhp forankring i organisationen. Uden træning vil projektet fejle. Husk derfor også at udpege en eller flere BI-ambassadører, der holder fanen højt under og efter implementeringsfasen.

Kan Excel "disruptes"?

Kan Excel "disruptes"?

”Excel er jordens farligste software (…) med tusinder af regnskabs- og finansfolk, der smider milliarder af dollars rundt på markederne på baggrund af ufærdige regneark og deres egen uvidenhed om, hvordan de fejler.” Sådan siger Tim Worstall fra Adam Smith Institute i London om Excel.

Alligevel elsker alle inden for økonomi, Excel.

Had/kærlighedsparadokset
”Med Excel kan man bare lige…, det er nemt…, det kender vi…” Klichéerne og undskyldningerne for vedholdende brug står i kø. Og det på trods af, at de fleste brugere udmærket er klar over de udfordringer og begrænsninger, der følger med Excel. Mens ny teknologi, nye produkter og services ”disrupter” overalt og på daglig basis, så er det endnu ikke lykkedes at ”disrupte” Excel. Produkterne, der kan vippe Excel af pinden, som det førende værktøj inden for, ja, alt med tal, findes og har gjort det i mange år. Men hvor e-mails har slået faxen ihjel og smartphones snart har udryddet stationære telefoner, så har Excel-alternativerne ikke kunnet eliminere regnskabernes King Kong.

Excel – bare en smart regnemaskine
Da Excel kom på gaden satte det kuglepen og regnemaskine under pres. Excel er en avanceret regnemaskine, der foretager store beregninger på sekunder og kan linke resultater over flere ark. Dog bruges Excel også som ad-hoc database til opbevaring af forretningskritiske data. Sidstnævnte har aldrig været tanken med Excel. Det er ganske enkelt for risikabelt i forhold til både datasikkerhed og dataforældelse.

Desuden kan man ikke altid regne med det, Excel siger. Flere undersøgelser viser, at mellem 60-90 procent af regnearkene indeholder fejl*. Værre endnu, så er undersøgelsernes deltagere typisk overbeviste om, at dataene i deres ark er korrekte.

For meget tillid til Excel har kostet virksomheder tid og penge siden Excel kom til verden i 1985 – også på grund af misbrug. For eksempel har en regnskabsassistent i det offentlige britiske system snydt for millioner over en femårig periode ved at gemme tyveriet i skjulte rækker i et regnskabsark. På fejlsiden har en erfaren controller, også i det offentlige Storbritannien, brugt ”det forkerte regneark”, så de missede skatteindtægter på over en milliard pund. Den slags kender vi også til i Danmark. Og der findes mange grimme eksempler på fejl og snyd med Excel – prøv bare at google ”human error in excel”, der endda er en foreslået søgning vedrørende Excel.

Automatisk aggregering og kontrol er fremtiden – ja, nutiden
Det er muligt at reducere fejl og spare både tid og penge, hvis man benytter løsninger, der automatisk håndterer ERP-data. I stedet for at bruge timer, dage, uger på aggregering, så kan man løbende tjekke sine ERP-data i disse løsninger – de førnævnte produkter, der burde have ”disruptet” Excel.

Bevares, de agile og fremsynede virksomheder har åbnet deres arme for løsninger, der kan erstatte Excel; Business Intelligence-software. De mere konservative virksomheder hænger endnu i bremsen, men de ser dog mulighederne og nødvendigheden for en fælles sandhed med korrekte og opdaterede tal. De reagerer bare ikke hurtigt nok. Men det skal nok komme. Det er bare ”slow disruption”.

Det ved Excels far, Microsoft, også godt. Derfor vil Microsoft selv gøre op med klassisk Excel, så at sige.

Excel har fået en lillebror til rapportering
En lillebror er den der lille, frække type, som tænker nyt og vil frem i verden. I dagens verden er det også den innovative lillebror, der vokser sig stor og stærk og ofte indtager den dominerende position. Excels lillebror er Power BI. Microsoft har lavet Power BI for ikke selv at blive sat på plads af en ”disrupter”. De ”disrupter” sig selv, men de gør det ved at omfavne Excel og få det bedste ud af programmet med direkte integration.

Danske TARGIT, der har mere end 25 år på bagen, har altid vidst, at Excel-helvedet er uholdbart. Mens Power BI er et godt rapporteringsværktøj, så kan TARGIT også håndtere analytics – mulighed for analyse af komplekse data direkte i løsningen. Selvfølgelig tilbyder TARGIT ad-hoc rapportering i Excel til de Excel-afhængige.

Budgettet vokser ud af Excel
Når organisationen oplever, at budgetprocessen ikke er værdiskabende, men snarere et nødvendigt onde. som skal tilfredsstille bestyrelsen, bør de røde alarmklokker ringe. Budgetprocessen er dog en af de mest adfærdsregulerende værktøjer ledelsen har til at kommunikere strategi med, men det er svært i Excel. Der tages ikke udgangspunkt i strategi, men snarere blot i selve budgettet (kroner/ører).

Tyske Jedox har for længst taget budgetprocessen et skridt videre, når de med deres CPM- og BI-software har lavet et user interface, der til forveksling ligner Excel, men som samler og kontrollerer virksomhedens data, så der er den dersens ønskede fælles sandhed. Blandingen af et kendt interface og en stærk motor med sikkerhed, gennemsigtighed og forståelig visualisering, gør at Jedox tager den ene branchepris efter den anden år efter år.

Canadiske Prophix leverer Corporate Performance Management til virksomheder som allerede har en Microsoft it-strategi og benytter et Microsoft-baseret ERP-system og/eller datawarehouse. Deres løsning gør nemlig brug af nyeste Microsoft SQL-serverteknologi. Prophix har siden før det nye årtusind udviklet software til finansiel konsolidering og finansiel planning

Hvordan bliver din fremtid?
Forestil dig et liv uden, eller med færre, Excel-ark. Forestil dig et liv med et system, der passer på dine data, holder dem løbende opdaterede, gengiver dem automatisk i tydelige grafer og diagrammer, som er uendeligt skalerbart og som bare vil gøre hverdagen nemmere. Det lyder godt, ikke? Måske din virksomhed skulle prøve. Og Excel løber altså ingen vegne. Ikke endnu.

*http://www.marketwatch.com/story/88-of-spreadsheets-have-errors-2013-04-17

Bedre overblik med Power BI hos Gastech Energi

Bedre overblik med Power BI hos Gastech Energi

Det startede hos økonomichefen. Nu har flere afdelinger i Gastech Energi fået værdi af Power BI. 

Gastech Energi har fået bedre overblik over deres data, så de har mulighed for at effektivisere deres forretningsmodel i det daglige arbejde. Business Intelligence har samtidig betydet væsentlige tidsbesparelser - til glæde for både Gastech Energi og deres kunder. 

Gastech Energi blev præsenteret for Accobats 'Power BI 4+1-model', der hjælper virksomheder i gang med Power BI på én uge. ”Vi havde først 4 dage med analyse-og designforløb, udvikling og igangsætning. Derefter 1 dag med personlig undervisning, quick guides og videopræsentationer, og så var vi i gang,” fortæller Financial Manager Kim Bach Hansen. 

”Accobat satte sig hurtigt ind i vores forretning og forstod vores udfordringer. Vi valgte at fortsætte samarbejdet med dem, fordi Power BI blev taget så godt imod. Vi fik hurtigt bedre indsigt i vores forretning."

Nu udruller Gastech Energi, i samarbejde med Accobat, Power BI i flere områder af deres forretning og til flere brugere. Fremover vil al rapportering samt overblik over salgs-, finans- og -servicekontrakter foregå i Power BI.   

Om Gastech Energi
Gastech Energi leverer miljørigtig varme, og de er den største private salgs- og servicevirksomhed for varmeinstallationer som naturgasfyr, jordvarme, varmepumper og solvarme i boliger samt brændere til industri. Læs mere om Gastech Energi på www.gastech.dk

Accobat indgår Maconomy-samarbejde med XBI Consulting

Danmarks førende BI-konsulenthus Accobat har indgået en samarbejdsaftale med XBI Consulting omkring Business Intelligence-løsninger til Maconomy-brugere.

Administrerende direktør hos Accobat, Mikael Iuel-Brockdorff, glæder sig over aftalen med XBI. ”Samarbejdet med XBI betyder, at vi har fået en rendyrket ekspert i Maconomy ombord. Vi har i mange år leveret Business Intellligence-løsninger til Maconomy, der er et af de mest udbredte ERP-systemer i Danmark,. Med den nye samarbejdsaftale med XBI bliver vi markedsledende inden for BI til Maconomy-brugere.”

CEO Mikael Iuel-Brockdorff og ny Accobat-konsulent Michael Gaarde, tidl. XBI

CEO Mikael Iuel-Brockdorff og ny Accobat-konsulent Michael Gaarde, tidl. XBI

Bag XBI står Michael Gaarde, der har arbejdet med Maconomy i et årti. ”Jeg fik et tilbud om at lave rapporteringsløsninger hos Maconomy i 2007. Da amerikanske Deltek købte Maconomy i 2010 oprettede jeg XBI med henblik på fortsat at hjælpe kunder med løsninger inden for rapportering og databaser,” fortæller Michael Gaarde, der i de seneste 7 år har arbejdet med store Maconomy-kunder og opnået stærke resultater og referencer.

Kontakten mellem Accobat og XBI opstod gennem fælles kunder og forbindelser.

”Michael Gaardes erfaring med rapportering i Maconomy kombineret med Accobats erfaringer inden for Business Intelligence gør det muligt for os at levere gnidningsfrie løsninger til alle virksomheder, der benytter Maconomy til økonomistyring,” slutter Mikael Iuel-Brockdorff.

En måneds manuelt dataarbejde sparet væk

En måneds manuelt dataarbejde sparet væk

Trafik, Bygge og Boligstyrelsen har fået bygget en struktureret datamodel i Microsoft Power Pivot, der opdaterer automatisk. Modellen er blevet en vigtig del af værktøjskassen til styrelsens controlling.

”3 dages konsulentassistance fra Accobat har sparet os for mere end en måneds manuelt dataarbejde årligt,” fortæller Peter Adelhardt Høeg, Controller hos Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.

Løsningen har givet styrelsen en mere værdiskabende controlling og bedre interne sparringsmuligheder.

”Vi bruger nu væsentlig mindre tid på databehandling ved månedsafslutningen, hvorved vi i stedet kan give en proaktiv beslutningsorienteret controlling,” uddyber Peter Adelhardt Høeg. 

Accobat har i en årrække serviceret Trafik, Bygge og Boligstyrelsen og løbende sparret med dem. Projektet med den nye datamodel opstod, da Peter Adelhardt Høeg og Accobats konsulenter så et potentiale i at effektivisere controlling-processen.

”Når vi taler med vores kunder om det eksisterende samarbejde, så er det vores opgave at kunne spotte udfordringerne sammen med dem, ” forklarer Senior Business Advisor Allan Müller fra Accobat og slutter: ”Vi påtager os et ansvar for at hjælpe vores kunder med bedre brug af data, så de kan få en bedre forretning.”

Derfor er Power BI fremtiden for Excel

Derfor er Power BI fremtiden for Excel

Excel er kommet for at blive. Sådan er det. Men i de senere år har de mest interessante forbedringer ikke været en direkte del af det velkendte software.

Excelformler og pivottabeller synes at være de mest brugte analyseværktøjer i verden, og værktøjer som Power Query og Power Pivot har kun gjort Excel stærkere. Du kan transformere al slags data, filtrere uendelige rækker af data, bygge KPIer og lave visualiseringer. 

Den øgede styrke betyder også øget kompleksitet. Og arbejdet med analyser i Excel er væsentligt mere kompleks, end hvis man arbejder med intelligente analytics-løsninger som for eksempel TARGIT. Simple ting, som for eksempel at tegne linjer på et kort kan blive meget komplekst med Excels Power-værktøjer. Formatering af grafer, skabelsen af de visuelle udtryk, kræver mange klik og er svære at vedligeholde. Hvis man desuden arbejder med modeller og går i dybden med pivottekniken, så har Excel begrænsninger. Det bliver tungere og langsommere, og det går ud over din egen performance. Og når du så har brugt op til fire værktøjer på toppen af Excel, så skal du efterfølgende bruge et mix af SharePoint, Silverlight, Excel og HTML5 for at kunne dele med andre brugere. 

Power BI gør Excel nemt og lækkert

Med Microsofts brugervenlige og forholdsvis nye Power BI-løsning, der får tilføjet nyttige features på ugentlig basis, så bliver de øvrige komplekse Excel-værktøjer nærmest overflødige. Power BI Desktop vil forventeligt komme til at udfase de gamle Power-addons – som det allerede er sket med Power Map og Power View (de lever videre i Power BI Desktop). 

Det betyder dog ikke, at Excel ændrer sig. Excel vil fortsat være godt til ad hoc-analyser. Men den interaktive designer, hvor man kan slice, dice og lave visualiseringer til sine rapporter, er Power BI Desktop. Power BI giver brugerne mulighed for import af Power Query-queries og Power Pivot-modeller. Desuden kan Power BI forbinde til både cloud-services og on-premise-data – og man behøver ikke flytte sidstnævnte i skyen for at kunne analysere på dem. 

Disse mange muligheder for at arbejde med data fra forskellige kilder gør Power BI meget interessant. Man kan tilmed trække data fra en lang række cloud-services, herunder MailChimp, Zendesk, Salesforce, Twilio, GitHub, Uservoice og Google Analytics. 

Det er helt tydeligt Microsofts vision, at Power BI skal være mere end bare en god Excel-makker. 

Trods kundetilgang på 750 %: ”Vi har endnu ikke set et boom i BI”

Trods kundetilgang på 750 %: ”Vi har endnu ikke set et boom i BI”

Selvom Business Intelligence-konsulenthuset Accobat har kørt en overskudsgivende forretning i 13 år, så mener CEO Mikael Iuel-Brockdorff ikke, at der endnu har været et boom i salget af Business Intelligence (BI)-løsninger.

”Man har snakket om et boom, siden jeg startede i branchen i 1998, men vi har ikke set et egentligt boom inden for BI endnu,” siger Mikael Iuel-Brockdorff, der kunne notere en kundetilgang på 750 % hos Accobat i 2016.

CEO Mikael Iuel-Brockdorff

CEO Mikael Iuel-Brockdorff

”Vi havde et fantastisk år sidste år,” konstaterer CEO’en, der har drevet virksomheden i 13 år med overskud - også under den store økonomiske krise og recession. I dag er han ikke længere blot selvstændig iværksætter, men direktør for en virksomhed som ifølge et førende IT-magasin (ComputerWorld, red.) er Danmarks bedste leverandør inden for Business Intelligence baseret på Microsoft-teknologi.

”Der har bestemt været stabil vækst i alle år, men jeg ser først boomet komme med den næste generation,” spår Mikael Iuel-Brockdorff. ”I dag er det ikke længere kun de store virksomheder, der har et datawarehouse. Samtidig er BI-software blevet mere tilgængeligt med lavere priser og øget brugervenlighed. Alligevel er Business Intelligence fortsat et fremmed begreb for de fleste i min generation, mens den næste generation af økonomi- og finansstuderende har BI på skoleskemaet. Når den generation gør sin entre på arbejdsmarkedet, så kommer det længe ventede boom.”

Boom med udfordringer
Konsulenthuset på Østerbro lever af at videreformidle sine ansatte som rådgivere inden for Business Intelligence og Corporate Performance Management.

”Vi har de bedste folk i branchen, og der er rift om dem – også hos konkurrenterne. Vi har de folk, vi skal bruge, men vi byder gerne talenter velkommen, da vi vækster. Den øgede efterspørgsel på BI står dog ikke mål med udbuddet af erfarne medarbejdere i branchen generelt,” forklarer Mikael Iuel-Brockdorff.

Direktøren ser alligevel positivt på udviklingen i forhold til rekruttering i fremtiden. ”Der bliver uddannet flere inden for branchen. IT er ikke længere tungt og tørt. I dag er software overalt. Harvard Business Review mener endda, at jobbet som Data Sciencist er det mest sexede job i det 21. århundrede*, ”slutter Mikael Iuel-Brockdorff med et smil.

*https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century

Nyt år - nye produktversioner

Nyt år - nye produktversioner

Som altid når et gammelt år slutter, så annonceres der typisk nye versioner af både dette og hint. Det gælder også den software, der dagligt hjælper virksomheder med bedre brug af data. TARGIT, Prophix og Jedox har alle givet deres kerneprodukter en overhaling. TARGIT og Prophix har, ud over udviklingen af nye, nyttige og efterspurgte features, opgraderet brugerfladen. 

De nye brugerflader gør produkterne endnu mere tilgængelige for den daglige bruger. Samtidig er det blevet nemmere at visualisere sine mange data. Netop visualisering af data er afgørende for god rapportering, hvis alle skal kunne afkode trusler og muligheder hurtigt og nemt. 

Jedox har også tænkt på øget brugervenlighed i deres nye udgave af deres software-suite Jedox 7. De har udviklet "Models", der er prædefinerede kuber som kan speede hele budget- og forecastingprocessen op.

Jedox er i forvejen kendt for hurtig performance og brugervenlighed. Med "Models"  vil Jedox cementere sin position som den frække dreng i klassen, når det kommer til effektiv finansiel planlægning. 

Ens for alle produkter er bedre adgang fra flere platforme. TARGIT, Prophix og Jedox kan bruges på både stationære og bærbare enheder, herunder tablets og smartphones. Adgang til vigtige data i overskuelig form, når man er på farten, er afgørende for enhver leder. 

Er opdatering absolut nødvendigt?
Det er altid en god tommelfingerregel at opdatere sin software, når nye versioner bliver udgivet. Nogle gange handler det om sikkerhed og bedre performance. Andre gange handler det om bedre og flere features. Under alle omstændigheder er det bedst at forblive opdateret i en verden, hvor alting ændrer sig hele tiden. Desuden kan man ikke være sikker på teknisk support på forældet software.

Hvad så nu?
Accobat afholder flere webinarer, hvor du kan få en grundig introduktion til nye produktversioner, og de tager højst 1 time af din tid. Hvis du ikke allerede bruger et af de nævnte produkter, så vil webinarerne også byde på en generel introduktion til funktionaliterne. 

Trends og mål for CFO’en i 2017

Trends og mål for CFO’en i 2017

Den moderne CFO er ved at transformere sig selv fra bogholder i baglokalet til rådgiver i bestyrelseslokalet. Derfor har behovet for bedre rapportering og analyse høj prioritet i 2017. Det viser en rundspørge foretaget af cfo.com.

Behovet for bedre rapportering og analyse har været der længe i de helt store selskaber, men økonomidirektøren i de mellemstore virksomheder har nu fået samme behov.

Der kræves mere af nutidens CFO ifølge cfo.com. I 2017 vil flere CFO’ere tilmed tage rollen som it-chef. En tendens, der faktisk har været voksende over det sidste årti. Det hænger dels sammen med øget brug af teknologi i forretningsverdenen og dels øgede omkostninger hertil og dermed flere aktiver.

Samtidig ses en udfasning af rollen som COO. Denne rolles forpligtelser deles nu af CEO’en og CFO’en. Selvom CFO’en i en vis grad fortsat stemples som detaljerytter og Excel-junkie, har CFO’ens kvantificerbare tilgang til forretningen tilført balance til den mere traditionelle ledelsesstil, der tidligere har været meget baseret på ”mavefornemmelse”.

Tal tager tid

Agilitet er også højt prioriteret i 2017. Ud af 380 adspurgte økonomichefer er færre end 25 procent sikre på virksomhedens evner til at håndtere uforudsete forhindringer, blandt andet fordi deres værktøjer og processer i forbindelse med finansiel planlægning er forældede.

Virksomhederne bruger alt for meget tid på at knuse tal, når de skal igennem den årlige budgetproces (læs vores artikel om en effektiv budgetproces). Højt tidsforbrug, ineffektiv rapportering, mangelfuld data samt for høj tillid til Excel er de store udfordringer i økonomiafdelingen. Mere end halvdelen af økonomicheferne siger, det tager mere end tre måneder at færdiggøre et budget. Rullende forecasts har dog hjulpet flere af de virksomheder, der har deltaget i rundspørgen.

Den absolut største udfordring er Excel. Ni ud af ti økonomiafdelinger bruger fortsat Excel som en stor del af deres planlægnings- og budgetteringsproces. Det er en udfordring, da Excel-ark hurtigt forældes og tolkes forskelligt. Desuden er det ikke alle involverede i planlægningsprocessen, der er Excel-hajer.

CFO’en kan kun støtte beslutningsprocesserne i ledelsen med præcise og opdaterede tal. Det kræver, at data samles et sted. Der kan sagtens være flere datakilder, men det anbefales, at data samles et sted, så alle får de samme tal altid. De adspurgte økonomichefer siger, at muligheden for at kunne trække data fra forskellige kilder ind i én enkelt rapport ville øge produktiviteten kraftigt, ligesom det ville forbedre processerne for datahåndtering og -visualisering.

 

 

 

Accobat topper atter IT-branchen

Accobat topper atter IT-branchen

Danmarks førende it-magasin ComputerWorld har peget på Accobat som de dygtigste til rå og vedvarende vækst målt på resultat af primær drift og resultat før skat.

Accobat, med hovedsæde i København, ligger på førstepladsen inden for Business Intelligence og kan dermed kalde sig for ”it-komet 2016”. På den samlede liste over de 350 dygtigste it-virksomheder har Accobat taget 10. pladsen. Som eneste konsulenthus i top 10 kan Accobat altså prale med at være det ledende konsulenthus i Danmark. 

”Vi startede med en klar strategi, hvor målet er ’50 i 20’ (50 millioner i omsætning pr. 2020, red.),” siger administrerende direktør Mikael Iuel-Brockdorff og forklarer, at opskriften på succesen ikke er kompliceret. ”Vores leveranceløsninger er blevet mere effektive, de skaber målbar værdi og så kører de stabilt. Endelig handler det om noget så enkelt som bedre service til kunderne”. 

CEO Mikael Iuel-Brockdorff og Client Director Steffen Bendorff Fallesen

CEO Mikael Iuel-Brockdorff og Client Director Steffen Bendorff Fallesen

Direktøren har også fokus på rekruttering og medarbejderudvikling. ”Det handler om at finde de rigtige folk og måle på deres performance. Vi måler dog på kvaliteten i deres arbejde fremfor kvantitet. Sidst, men ikke mindst måler vi på kundernes tilfredshed. Når du har effektive medarbejdere og tilfredse kunder, så vækster du helt naturligt, ” konkluderer Mikael Iuel-Brockdorff.

Client Director Steffen Bendorff Fallesen supplerer: ”Vores kundekoncept ’Åben Dialog’ sikrer, at vi tager udgangspunkt i kundens konkrete udfordringer. Vi forsøger ikke at pushe et bestemt produkt. One size does not fit all. Vi har forskellige løsningsmuligheder, og vi finder den optimale løsning sammen med kunden”. Client Directoren peger også på medarbejderne, når succesen skal forklares. ”Vores dygtige medarbejdere kan hjælpe med rådgivning, design, implementering samt efterfølgende support af løsningen, så vi er med hele vejen, ”slutter Steffen Bendorff Fallesen.

Tidligere i år fik Accobat, der også har kontorer i Aalborg og Århus, en topplacering i ComputerWorlds årlige top 100.

Sådan gør du budgetprocessen hurtig og præcis

Sådan gør du budgetprocessen hurtig og præcis

Budgettet er kommet på plads hos mange virksomheder, og flere af disse kan se tilbage på en krævende proces. Der kan være mange årsager til, at budgetprocessen kan være krævende. Virksomheder som med tiden har lært at gennemføre en både hurtig og præcis budgetlægning har udviklet metoder, der letter processen for dem. Vi har samlet deres erfaringer, som vi vil videregive som anbefalinger.

Før budgetlægningen:

 • Fastlæg budgetproces, roller og ansvar (uanset budgetteringssystem)
  • En fastlagt proces er grundlaget for en hurtig, god og præcis budgetproces
 • Identificer de områder, der driver udviklingen og fokuser på dem i budgetlægningen
  • Skru ned for detaljegraden og tidsforbruget for de områder, der er stabile og uvæsentlige (set i kroner/ører) – eksempelvis ved at give seneste forecast som grundlag eller indbygge logikker/regneregler i budgetmodellen for de områder, der er afledt af øvrig planlægning
 • Find balancen i detailgraden 
  • Budgetlægning må ikke blive så kompleks eller detaljeorienteret, at ”forretningsviden” og udviklingstrends drukner.

Vi oplever, at organisationer med tydelige og hurtige budgetprocesser, hvor forretningen er involveret, er mere præcise og trygge ved deres budget.

Under budgetlægningen (decentrale budgetinput):

 • Kør en hurtig, kompakt og intens proces – jo kortere tid, jo bedre
  • Systemunderstøttende proces med workflow fremmer en hurtig proces
 • Hold det brugervenligt
  • Anvend kendte termer, oversigter og regneregler
 • Gør det tydeligt hvilke input, brugeren skal give og hvilke resultater, disse input giver
  • Bevar overblikket; for at budgetansvarlige kan få deres budget på plads, skal de løbende have overblik over deres planlægning både på toppen og i detaljerne.

Vi oplever stigende brug af komplette budgetløsninger blandt vores kunder, da de giver en hurtigere og mere sikker budgetproces, hvor afstemninger og systemer ikke tager fokus fra den forretningsmæssige planlægning.

Budgetafslutning (central konsolidering):

 • Det må ikke gå i stå - bevar momentum i budgetprocessen
  • Kræver gode, hurtige og robuste metoder og rapporter til kvalitetssikring, konsolidering og præsentation
 • Sørg for, at budgettet er tilgængeligt i rapporter umiddelbart efter, at den budgetansvarlige har afleveret – også inden budgettet er endeligt godkendt
  • Den anden (eller tredje) runde på budgettet skal kunne gennemføres hurtigt og skal derfor kunne afgrænses mht. de områder, der ændres på.

Vi ser en højere tilfredshed og opbakning til budgettet på tværs af organisationen blandt de virksomheder som gennemfører en intens og kompakt budgetproces, hvor man holder sig til simple, kendte og gennemskuelige principper.

Mere salg og effektiv distribution med BI hos Nordjyske Medier

Mere salg og effektiv distribution med BI hos Nordjyske Medier

Øget omsætning pr. medarbejder i salg. Øget effektivitet i distributionen. Styr på KPI’erne i teknisk afdeling. 

Sådan ser hverdagen ud med TARGIT Business Intelligence hos Danmarks eneste mediekonglomerat Nordjyske Medier. 

”En af mine favoritfunktioner i TARGIT er muligheden for at se på flere datakilder på en gang. Altså det med at vride dem (data, red.). Man har det fuldstændige overblik,” fortæller Kirsa Christoffersen, Administrations- og Projektchef hos Nordjyske Medier. ”Vi ligger rigtig højt på omsætning og resultat pr. medarbejder i salgsafdelingen, fordi vi har en struktureret måde at arbejde på med vores værktøjer, hvor TARGIT er et af nøgleværktøjerne”. 

I Distributionsafdelingen har Nordjyske Medier også stor glæde af Business Intelligence. Tidligere brugte de 14 dage på at lave månedsafslutning. 

”Nu har vi fået det automatiseret,” fortæller Mette Kjul Pedersen, der er Distributions- og Projektchef. ”Vi har koblet et budgetmodul til, der sparer os timer og dage.” 

Sådan fik Nordjyske Medier succes med BI

”Der skal være en vilje i organisationen, hvis man skal lykkes med Business Intelligence,” forklarer Kirsa Christoffersen. 

Hun fremhæver desuden vigtigheden af eksterne konsulenter, der ud over et objektivt overblik også skal have eller skabe forståelse for den forretning, de skal hjælpe. Sidst, men ikke mindst, skal konsulenterne have høje tekniske kompetencer, når de designer datavarehuse. ”Og den kombination af tekniske kompetencer og forretningsforståelse har de hos Accobat”. 

Da Kirsa kom til controller-roret i Nordjyske Mediers salgsafdeling i 2003 foregik al rapportering via Excel. ”Og det fungerer jo ikke i så stor en organisation. Derfor gik vi på jagt efter det rette værktøj, der kunne fjerne de manuelle processer og samtidig give os mulighed for at se fremad ved at kigge på pipeline og arbejde med salgsstyring,” fortæller Kirsa. 

”Samtidig skulle vores diskussioner ikke længere handle om hvorvidt tallene stemmer, men snarere om hvorfor tallene ser ud som de gør og hvad vi kan gøre ved det.”

Business Intelligence er en integreret del af forretningsstrategien hos Nordjyske Medier, og TARGIT bliver løbende rullet bredere ud i organisationen i samarbejde med Accobat.

Eniig har valgt Accobat som deres nye samarbejdspartner

Eniig har valgt Accobat som deres nye samarbejdspartner

Eniig (tidligere EnergiMidt) er blandt landets største energiselskaber med en omsætning på mere end 3 mia. kroner. Med kunder i et 7.500 km2 stort forsyningsområde fra Limfjorden i nord over Djursland til Vejle i syd, og en produkt- og serviceportefølje der spænder bredt inden for energi og bredbåndsbaseret kommunikation, stilles der store krav til Eniigs indsigt i data- og budgetstyring.

Eniig ønskede en brugervenlig budgetteringsløsning, hvor finansiel konsolidering, budget, forecast, projektplan, personaleplan samt rapporter blev samlet i ét integreret værktøj. Det stillede store krav til en både automatiseret og transparent løsning, hvor brugervenlighed og performance var nøglen til succes. Resultatet blev en Prophix løsning leveret af Accobat.

"Årsagen til, at vi har valgt Accobat som leverandør og samarbejdspartner til vores nye datadrevne budgetteringsløsning, skyldes blandt andet deres specialiserede fokus på BI og CPM. Vi havde indledningsvis en åben dialog med Accobats forretningsrådgivere og CPM team, som var gode til at udfordre os fagligt på et højt niveau på alle områder. Samtidig evnede de på kort tid at sætte sig ind i de forretningsmæssige behov vi havde og udviste stor agilitet i den indledende analyse- og designfase,” siger Bent Jacobsen, Regnskabschef, Business Controlling fra Eniig.  

Prophix er en stærk CPM-standardløsning baseret på Microsoft standardteknologi. Accobat har leveret datadrevne CPM-løsninger til mange af landets største og dygtigste virksomheder, og arbejder kontinuerligt på fortsat at være markedsledende på området.

 "At Eniig har valgt Accobat som sparrings- og implementeringspartner, ser vi som et tegn på den fortsatte vækst i efterspørgslen efter vores specialiserede kompetencer på området for datadrevne CPM løsninger.  Vi er naturligvis stolte af, at føje Eniig til listen af tilfredse kunder,” fortæller Mikael Iuel-Brockdorff, Partner og Direktør i Accobat.

Bianco fik en løsning med automatik der sparer dem tid

Bianco fik en løsning med automatik der sparer dem tid

Business Intelligence hjalp Bianco på tværs af ledelse, drift og design.

Bianco har ud over en dybdegående indsigt i vareflow’et fået:

 • Automatiserede processer
 • Overblik over salget i de enkelte butikker
 • Et fuldstændig opdateret øjebliksbillede.

Brugen af TARGIT spænder lige fra de tal, som ledelsen styrer virksomheden efter, til de KPI’er og analyser, som driften har brug for i det daglige. Også designerne har imidlertid fingrene nede i TARGIT, og det betyder, at de kan gå helt ned til den mindste detalje omkring materialer, styles og farver.

"Ellers skulle vi hver gang sidde og prikke butikker ud manuelt, og det sparer os naturligvis for en hel masse tid," forklarer Stine Kristensen, Controller hos Bianco og uddyber: "Der er en hel masse automatik bygget ind i TARGIT, og hele kollektionen bygger på data, som vi trækker ud af løsningen. Vi kan gå ind og se performance på de enkelte varer, og vi kan se, hvilke farver der fungerer bedst. Det hele er utrolig udviklingsparat, og hvis vi spotter en mulighed eller en funktion vi gerne vil have tilføjet, er det næsten altid muligt. TARGIT er på den måde blevet en helt naturlig del af vores hverdag.”

Arkitema Architects vælger Accobat som leverandør til datadrevet økonomistyring

Arkitema Architects vælger Accobat som leverandør til datadrevet økonomistyring

Arkitema Architects – én af Skandinaviens største arkitektvirksomheder med kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø – vælger Accobat som deres foretrukne leverandør og strategiske rådgiver på deres budgetteringsløsning baseret på Prophix.

Siden 2003 har Accobat leveret BI og CPM løsninger til mere end 100 af landets dygtigste virksomheder og organisationer og vi arbejder kontinuerligt på fortsat at være markedsledende på området. Ved kombinationen af tekniske og forretningsmæssige kompetencer sætter vi altid det bedste hold til den enkelte opgave.

"At Accobat har arbejdet med Corporate Performance Management i mere end 10 år og er førende i Danmark på Prophix, er den primære årsag til at Arkitema Architects har valgt Accobat som deres partner på vores budgetterings- og rapporteringsløsning. Dernæst er de solidt repræsenteret i Jylland, hvor vores hovedkontor ligger, hvilket også er en fordel," fortæller Casper Felden Nielsen, CFO ved Arkitema Architects. 

Løsningen fra Prophix giver Arkitema et overblik over deres samlede aktiviteter baseret på automatisk genererede rapporter og analyser. Det giver dem mulighed for, på tværs af afdelinger og forretningsområder, at analysere og forecaste på de mange projekter der kontinuerligt arbejdes på, og hjælper til at træffe vigtige og rigtige beslutninger dagligt.

"At Arkitema Architects vælger Accobat som deres fremtidige samarbejdspartner til deres datadrevne økonomistyringsløsning, er vi er naturligvis både glade og stolte over, og det bekræfter blot vores position som den absolut største og mest kompetente partner på Prophix i Danmark," siger Mikael Iuel-Brockdorff, Partner og Direktør i Accobat. 

Accobat hjalp SOS med at optimere budgetprocessen – herunder lønbudgettering

Accobat hjalp SOS med at optimere budgetprocessen – herunder lønbudgettering

SOS International fik en fælles lønbudgetterings- og -rapporteringsløsning på tværs af landegrænser

"Prophix sparer ressourcer. Det meste er automatiseret, og vi har fået skabt markant større transparens, overblik og agilitet i budgetprocessen, fordi vi ikke længere bruger tid på at håndtere decentrale budgetprocesser og asynkron validering af data," siger Henrik Schjødt-Bruhn.

Fik optimeret budgetprocessen – herunder lønbudgettering
Med Prophix-løsningen fra Accobat som den digitale nerve i budgetteringsprocessen, har SOS International fået optimeret deres budgetteringsproces. Løn – som er én af virksomhedens tungeste omkostninger – er et godt eksempel. Tidligere var lønbudgettering en særdeles ressourcekrævende, manuel opgave, baseret på flere systemer. I dag arbejder virksomheden med ét fælles centralt budgetsystem i alle lande, én budgetsandhed, og én måde at opgøre lønninger på.

Læs hele casen her

Skal Accobat hjælpe din virksomhed videre - kontakt os for en uforpligtende samtale her

To nye dimensioner i Årselever

To nye dimensioner i Årselever

Elevtype Easy og Uddannelser er nu tilgængelige

accoSTAT modulet Årselever bliver løbende opgraderet i takt med at vores kunders behov og ønsker ændrer sig. Dette har for nyligt resulteret i at to nye dimensioner ’Elevtype Easy’ og ’Uddannelser’ er tilføjet modulet, hvilket betyder, at det nu indeholder hele 18 dimensioner!

De to nye dimensioner muliggør opfølgning på elevtyper og uddannelse jfr. de nyeste krav på området.
 
Ønsker I jeres Årselever modul opgraderet, kræver det blot, at I opretter en ticket til Accobat ServiceDesk på support@accobat.com eller support.accobat.com, hvorefter tidpunkt for opgraderingen kan planlægges.

Opgaven for selve opdatering af modellen tager 4-5 timer at udføre. Hertil kommer eventuelle tilretninger i Prophix og Frafalds modulet, hvis det er relevant i jeres løsning. Et præcist estimat gives derfor case by case.

Opgrader nu support@accobat.com eller på support.accobat.com