BI-ms.jpg
BI-ms.jpg

Microsoft BI Stack


Bedre brug af Microsoft giver bedre resultater

SCROLL DOWN

Microsoft BI Stack


Bedre brug af Microsoft giver bedre resultater

Søger du den komplette Business Intelligence-løsning?

Microsoft Business Intelligence, eller Microsofts BI "stack", er en komplet integreret BI-løsning med server, klient og udviklerprodukter. Det er fuldt integreret med Microsoft Office og leverer de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt og i det rigtige format. Med Microsoft Business Intelligence-platformen bliver din organisation aldrig låst i en løsning, som ikke kan følge med organisationens udvikling. 

Microsoft-Stack_17-white.png

Power BI


SCROLL DOWN

Power BI


POWER BI

Mængden af data øges hver dag. Derfor øges også behovet for selvbetjenings-Business Intelligence, der kan omdanne data til beslutningsklar viden. Men alt for ofte er værktøjerne til at udtrække den nødvendige viden lige så svære at håndtere som dataene.

Microsoft Power BI er et udvalg af nye funktioner og tjenester, der til sammen muliggør visualisering af data, deling af resultater samt samarbejde på både intuitive og nye måder.

Power BI hjælper dig med at bygge videre på eksisterende viden fra blandt anden Excel og øger samtidig din mulighed for at forstå og udnytte det konstant voksende univers af nyttige, og til tider uhåndterlige data.

Læs mere om Power BI >> 

Personal BI og Data Mining


SCROLL DOWN

Personal BI og Data Mining


PERSONAL BI i sharepoint

Microsoft Sharepoint hjælper teams til at arbejde bedre, hurtigere og smartere. Sharepoint binder Microsofts øvrige BI-værktøjer sammen i én webbaseret platform. Det giver mulighed for at dele rapporter og vise analyser internt i organisationen via jeres intranet - så er alle opdaterede altid. 

Excel Services i Sharepoint hjælper med at distribuere de Excel BI-rapporter, som er genereret og bygget i Excel. Det betyder, at I ikke skal maile rundt og risikere forældede data og lokale versioner. I sikrer en fælles sandhed. 

predictive analytics

Avancerede datamining-algoritmer gør virksomheden i stand til at forudsige fremtidige udfald på baggrund af historiske mønstre.

Predictive Analytics hjælper med at svare på; hvad køber kunden næste gang, hvilke kunder forlader os, hvilke produkter skal udfases osv.

Microsoft SQL Server har indbygget en unik motor til at videreudvikle sin rapporteringsplatform til også at kunne se frem i tiden,.

Microsoft SQL server leverer datamining-funktionalitet, som ellers kun har været forbeholdt bekostelige, specielle it-værktøjer.

 

Master & Quality Data Services


SCROLL DOWN

Master & Quality Data Services


MASTER DATA SERVICES

SQL Server Master Data Services leverer en centralstyret applikation, som sikrer integrationen og datakvalitet på tværs af forskellige kildesystemer

  1. Et web-interface til at slette, flytte og oprette nye dimensionsmedlemmer
  2. Excel-frontend som sikrer forretningsbrugere muligheden for at tilføje og redigere data i underliggende systemer
  3. Integrerer med Data Quality Services
  4. Forbedret performance, sikkerhed, stabilitet og skalerbarhed

 

DATA Quality SERVICES

SQL Server Data Quality Services giver dig:

  1. Data Cleansing: Ændrer, renser, modificerer, fjerner samt beriger data som ikke er korrekte
  2. Matching: Identificerer duplicate data på baggrund af regler
  3. Reference Data Services: Verificere kvaliteten af data ved at bruge services stillet til rådighed af kildesystemet
  4. Profiling: Analyserer data kilden for indsigt I kvaliteten af data I hver stadig for integrationsprocessen
  5. Monitoring: Visualiser den til enhver tid status af datakvaliteten
  6. Knowledge Base: Dette giver dig mulighed for konstant at forbedre datakvalitet gennem den opsamlede viden.

Datawarehouse og ETL


SCROLL DOWN

Datawarehouse og ETL


DATAWAREHOUSE

Microsoft SQL Server er verdens mest udbredte datawarehouse-platform. Løsningen kan skalere fra mindre databaser til de største entreprise datawarehouse-løsninger. Samtidig sikrer Microsoft SQL Server dig markedets mest attraktive "cost-of-ownership". 

Microsoft SQL Server tilbyder alle muligheder for at understøtte organisationens datawarehouse-strategi. Med Microsoft SQL Server får I en løsning, som kan vokse med virksomheden, har alle åbne standarder for dataintegration, og er hurtig, skalerbar og stabil. 

INTEGRATION SERVICES (ETL) 

Integration Services muliggør automatiske opdateringer, datavalideringer samt opgaver som eksport og import af data til og fra andre systemer. Løsningen integrerer med alle datakilder og kan transformere data i et hvilket som helst format.

Integration Services leverer markedets mest åbne standard, højst performende og størst skalerbare ETL-platform. 

Reporting og Analysis Services


SCROLL DOWN

Reporting og Analysis Services


REPORTING SERVICES

SQL Server Reporting Services er verdens mest udbredte Business Intelligence-rapporteringsværktøj efter Excel. Løsningen leverer en række værktøjer til at bygge og vise rapporter til organisationen.

Rapporterne kan leveres med blandt andet link og drill-down, så de har den rette dynamik, men fokus på fastdefinerede informationer. 

ANALYSIS SERVICES

Analysis Services leverer multidimensionelle datamodeller til rapportering og analyseformål. Løsningen kan levere modeller i både multidimensionelle (OLAP) formater pg in-memory (Tabular) formater.

Begge modeller har deres fordele og kendetegnene for begge løsningsmuligheder er rige mulighed for beregninger, sikkerhed, høj performance samt skalerbarhed.

Vil du vide mere?


SCROLL DOWN

Vil du vide mere?


Microsoft Business Intelligence er den samlede løsning til virksomheder med mange datakilder i flere forretningsenheder, og et udtalt behov for et fælles overblik med en sandhed. Få mere information om en løsning, der passer til jeres virksomhed: