Solvency-regler stiller krav til forsikringsbranchen om automatiserede økonomistyringsprocesser. LB Forsikring har rustet sig med øget fokus på økonomistyring samt en Prophix-løsning fra Accobat, der ud over at automatisere budgetteringen, også styrker og forenkler scenarieplanlægning, følsomhedsanalyse m.v.

 

Hviler ikke på laurbærerne
Flotte placeringer i den årlige medlemstilfredshedsundersøgelse, stærke resultater, pæn præmievækst og investeringsresultat taler sit tydelige sprog. Men virksomheden hviler ikke på laurbærerne, og strategien frem til 2018 er klar. Målet er i 2018 at være det foretrukne medlemsejede forsikringsselskab, og vækste police-salget med 20%. Holdningen til digitalisering er ligeså klar: LB Forsikring vil ifølge ledelsens strategiske roadmap for fokusområder ”have de bedste løsninger”.

Solvency-regler styrer spillereglerne i branchen
Forsikringsbranchen står over for nogle Solvency-regler, der gør op med de manuelle processer, som LB Forsikring – i form af regneark – tidligere baserede deres budgetlægning på. Ledelsen har derfor generelt skærpet selskabets fokus på økonomistyring, derunder blandt andet endnu skarpere opfølgning på budgettet. Det øgede behovet for at styre processen endnu smartere, og gøre den endnu mere agil. Desuden ønskede man nemmere og hurtigere at kunne se lønsomheden af de enkelte produkter, baseret på tre centrale regnskabsposter: Indbetalte præmier, udbetalte erstatninger og løbende omkostninger.

”Tidligere baserede vi os på regneark. Men manuelle budgetprocesser rummer en risiko, fordi formlerne relativt let kan gå i stykker,” siger økonomidirektør Peter Nielsen, LB Forsikring. Han peger også på, at den manuelle budgettering tog lang tid. Men hvordan kunne LB Forsikring generelt optimere økonomistyringen og få automatiseret og effektiviseret budgetteringsprocessen? Svaret fandt LB Forsikring sammen med Accobat i form af budget- og rapporteringsværktøjet Prophix.

"Accobat og Prophix har hjulpet os til at få en mere struktureret tilgang og nogle forankrede modeller, der gør, at vi har fået automatiseret vores budgetprocesser, så vi også på denne del af økonomistyringen er på forkant – eksempelvis med krav om systemunderstøttelse af økonomistyringen,” siger Peter Nielsen.

Desuden ser ledelsen hos LB Forsikring det som en gevinst, at selskabet effektivt har fået elimineret den risiko i tallene, som regneark skaber. ”Ønsket om at automatisere og strukturere budgetprocessen var klart et af ønskerne, da vi entrerede med Accobat – og Prophix skaber ganske enkelt større sikkerhed omkring resultatet.”

Økonomidirektøren er heller ikke i tvivl om, at effektiviteten i budgetprocessen er blevet mærkbart øget, takket være forankrede templates, som forsikringsselskabet har bygget i Prophix. Den store fordel ved at have en standardløsning er jo, at du gør det samme hver gang, du laver budget. Det styrker både hastigheden og kvaliteten i processen,” siger han.

Fire forretningskritiske kuber
LB Forsikring har bygget fire kuber i Prophix. To af dem viser hvordan selskabets præmier og erstatninger udvikler sig, en tredje er et kapacitetslægningsværktøj til budgettering på medarbejdersiden – og en fjerde er en finanskube, der samler det hele. Styrken ved vores kuber er, at de skaber konsistens i måden, vi budgetterer på, år efter år.” 

 

 

Nemmere at lave forecast på præmier og erstatninger
Prophix gør det nemt at lave forecast på præmierne ved at gøre det muligt for LB Forsikring at kigge frem i tiden. Det gør de ved hjælp af historikken omkring regnskabsposter som gentegning, kundetil- og afgang m.v.

”Prophix gør det muligt at modulere disse elementer – både på præmier og erstatninger – så vi kan bruge fortiden til at fortælle noget fornuftigt om den forventede fremtid. Når modellerne først er bygget – hvilket dog har krævet en del ressourcer – kommer gevinsterne i form af repeatability, ressourcebesparelser og en markant procesoptimering – både når vi laver almindelige budgetter, rullende præmiebudgetter, langtidsbudgetter og kapitalplanlægning,” siger Peter Nielsen.

Ud over automatiserede budgetprocesser, har LB Forsikring også lettet lønhåndteringen med et lønmodul, der dels kan lønbudgettere på medarbejderniveau, og dels, via en indbygget lønskala automatisk sikre, at medarbejdere på DFL overenskomst er på det rette løntrin ud fra nogle drejedatoer.

"Tidligere kunne vi kun budgettere løn på summer for de forskellige afdelinger. I dag kan en sektionsdirektører se de senest realiserede lønninger og pensionsprocenter via et enkelt skema, og ud fra dette kan han regulere lønnen op eller ned for den enkelte medarbejder.”

For en virksomhed som LB Forsikring, der har både timelønnede og funktionæransatte medarbejdere samt medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomster, er det vigtigt at have et lønbudgetteringsværktøj, der er tilpasset til forretningen. Det har de fået med Prophix.

"Lønmodulet understøtter vores forskellige medarbejdertyper, hvilket skaber både præcision og planlægningsoverblik, fordi vi har fået løbende overblik over hvem der stiger i løn, og hvor meget de stiger,” siger økonomidirektøren.

Scenarieplanlægning og følsomhedsanalyse
Prophix gør det ikke alene nemt for LB Forsikring at leve op til reglerne i branchen om årlige budgetplaner – løsningen gør det også muligt at stressteste nogle af de forudsætninger, som budgetplanen bygger på, i kapitalplanen – hvilket giver et værdifuldt forretningsindblik.

Peter Nielsen forklarer: "Stress-testen gør det muligt at se konsekvenserne af en bestemt udvikling, for eksempel i vores skadesfrekvens og vores gennemsnitlige skadestørrelse, eller stigning i salget af policer. Dette forretningsindblik skaber den betydelige forretningsmæssige fordel, at vi nemt og effektivt kan se hvordan forskellige tiltag eller udsving påvirker vores resultat – og at vi har adgang til data, som gør det muligt – og nemt – at lave scenarieplanlægning og følsomhedsanalyser.”

Peter Nielsen er ikke i tvivl: ”Prophix har i dén grad struktureret og systematiseret vores budgettering, forecasting og kapitalplanlægning. Og de stærke simuleringsmuligheder i Prophix er vitale for både vores planlægning, vores økonomistyring, og vores evne til at realisere den ambitiøse forretningsstrategi frem mod 2018."

Om LB Forsikring
LB Forsikring er historien om en succesfuld fusion af Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring. De fem selskaber gik i 2012 gik sammen i ét medlemsejet forsikringsselskab, der primært tilbyder private skadesforsikringer. Selskabet har 540 medarbejdere og hovedkontor i København.

Force Tech logo small.jpg

UDFORDRINGER

  • Solvency-krav
  • Manuelle processer
  • Manglende ledelsesfokus. 

LØSNINGEN

  • Prophix håndterer alle input
  • Automatisering af budgetteringsprocessen
  • Adgang til fleksible, digitale simuleringsmuligheder i Prophix
  • Dynamisk system.