CPM-2500.jpg
CPM-2500.jpg

Finansiel Konsolidering


Bedre konsolidering giver bedre resultat

SCROLL DOWN

Finansiel Konsolidering


Bedre konsolidering giver bedre resultat

DINE TYPISKE UDFORDRINGER

Udarbejdelse af koncernregnskab er ofte en kompliceret og tung proces, der stiller store krav til medarbejdernes kompetencer, overblik og tidsmæssige ressourcer. Samtidig bliver kravene til deadline for månedsrapportering og omfanget af rapporteringen hele tiden skærpet.

Som en naturlig konsekvens af globaliseringen udvider mange virksomheder på tværs af grænser og dermed rapporteringsregler og -praksis. Samtidig kan der opstå både koncerner og underkoncerner. Derudover betyder opkøb oftest et dilemma mht. kontoplan. Skal der mappes op til en fælles kontoplan eller skal alle bruge moderselskabets kontoplan?

DEN RETTE LØSNING


SCROLL DOWN

DEN RETTE LØSNING


Ved automatisering og systemunderstøttelse af den finansielle konsolidering muliggøres en ”fast close”-proces, hvor der sker konsolidering på alle niveauer (underkoncerner, hele koncernen mv.).

Du kan optimere og automatisere konsolideringsprocessen, så manuelle opgaver begrænses og risikoen for fejl reduceres. Når færre opgaver håndteres manuelt bevirker det samtidig, at processen bliver hurtigere. Eftersom en automatiseret proces også sætter en stopper for fejl,  bliver det nemmere at skabe transparens, danne sig overblik og forstå elimineringer, valutakursreguleringer mv.

Der findes flere softwareløsninger, der kan håndtere alt i forbindelse med konsolidering, herunder valutakonvertering, eliminering og de forskellige indregningskriterier, herunder fx. equity metoden, cost, og line-by-line på en databaseunderstøttet og automatiseret måde.

Det giver en tryghed for, at der er compliance med den ønskede regnskabslovgivning, herunder Årsregnskabsloven, GAAP og IFRS.

Løsningerne kan med Accobats metode-framework for finansiel konsolidering også håndtere cross-ownership, skiftende ejerandele over tid osv.
Løsningerne understøtter også muligheden for at anvende mapping tables, som mapper en lokal kontoplan op til en koncern-kontoplan. 

Valget af softwaresystem afhænger af virksomhedens størrelse og konkrete behov samt ønsker i forhold til design og interface. 

Eksempel på finansiel konsolidering i praksis fra Jedox

Workflow


SCROLL DOWN

Workflow


En Strømlinet proces

Finansiel konsolidering Prophix.png

Workflow-muligheder fjerner byrden med at skulle styre og minde andre interessanter om, at de skal indsende deres finansielle oplysninger. Workflow giver en struktureret godkendelsesproces, som sikrer validitet af data og samtidig sikrer revisionsspor, da alle ændringer logges.

Ved anvendelse af workflow automatiseres konsolideringsprocessen. Der skabes overblik, så der hele tiden er styr på følgende:

  • Hvor langt i processen, man er
  • Hvem der mangler at gøre hvad
  • Revisionsspor
  • Kontrol.

Alle bevægelser og handlinger logges, så det altid er muligt at finde tilbage til hvem, der har gjort hvad og hvornår. Således sikres det, at konsolideringen er transparent og valideret. 

Resultat


SCROLL DOWN

Resultat


Bedre overblik

Med en automatiseret og systemunderstøttet løsning fra Accobat vil konsolideringsprocessen blive mere professionel og kontrolleret. I får en lettere og mindre manuel proces samt et bedre overblik.

Automatisering og systemunderstøttelsen er med til at sikre kvaliteten af de konsoliderede tal og dermed skabe grundlaget for at foretage hurtige ad-hoc analyser, rapporter og beslutningsgrundlag, som hurtigt kan svare på forretningens spørgsmål og understøtte beslutninger.

 

Vil du vide mere?


SCROLL DOWN

Vil du vide mere?


Bliv klogere på finansiel konsolidering og hør mere om en løsning, der giver jeres virksomhed en bedre proces og et bedre overblik.