Bedre brug af data har givet Bianco bedre overblik over driften i deres mange butikken. Med implementeringen TARGIT business intelligence kan Bianco bedre vurdere hvilke produkter, der er de rette at have i kollektionen. Samtidig sikrer løsningen ensartet rapportering og overblik på tværs af Biancos forretning.

 

Detailbranchen er præget af høj konkurrence. Veldokumenteret indblik i forretningsudviklingen har stor betydning for firmaernes evne til at styrke effektiviteten og justere konkurrenceparametre. For et stort foretagende som Bianco Footwear, er business intelligence-systemer ligeledes et vigtigt værktøj i forhold til at sikre kommunikation og mindske afstanden fra hovedkontoret til den enkelte butik. En idé fungerer måske på hovedkvarterets tegnebræt – men fungerer den også i butikkernes dagligdag?

"Fordelen ved vores BI-løsning er, at alt vores data bliver sat i system, så vi har overblik over alle aspekter af forretningen ét sted. Det betyder, at vi kan krydstjekke informationer, følge op på salgsfremmende aktiviteter, sammenligne butikker og perioder, og at vi kan generere særlige analyser efter behov,” siger Michael Overgaard Saxtorff, IT Chef i Bianco Footwear.

Altid aktuelle tal
Økonomiafdelingen følger omsætningen ”live” ned på hver halve time og anvender BI-løsningen til budgetstyring, bogføring af konti, afskrivninger, afregninger, interne overførsler mellem butikkerne samt i forbindelse med månedsafslutning.

BI-løsningen udfører automatiske beregninger og genererer en lang række rapporter, f.eks. for performance på nøgleparametre, aktiviteten i forskellige varekategorier samt omsætning sammenlignet med sidste år, eller andre dynamiske perioder, og med budget. Med "batch scheduling" spares der tid, for rapporterne distribueres automatisk til butikschefer, regionchefer osv. efter prædefinerede modtagerlister.

"Rapporteringen giver os føling med, om vi når vores mål, og for butikscheferne er det en stor hjælp til at identificere problemområder; eksempelvis om der er behov for øget bemanding på lørdage, om personalet har behov for oplæring i brug og salg af shoe care, eller om der er behov for særlige salgskampagner for at understøtte salget af bestemte varetyper,” forklarer Michael Overgaard Saxtorff.

 

 

Business Intelligence anvendes også til vagtplanlægning, for systemet giver mulighed for at måle medarbejdernes performance i forhold til deres timeforbrug. I systemet kan der krydstjekkes med målinger på tid og omsætning, hvilket giver mulighed for at op- og nedjustere bemandingen i butikkerne, så de drives så effektivt som muligt i forhold til den ønskede performance. 

Bianco kan følge same-store-salget i detaljer, da der er rig mulighed for at finjustere de tidsperioder, man vil sammenligne. Det giver mulighed for at lave nogle meget reelle sammenligninger af butikkernes performance over tid.

Statistikker skaber overblik
Bianco kan føre statistik over hvordan, forskellige leverandørers varer klarer sig. Fortjenesten på forskellige leverandørers varer kan aflæses, ligesom der kan føres statistik over antallet af reklamationer. De præcise målinger er nyttige, når der skal forhandles nye leverandøraftaler.

Biancos business intelligence løsning understøtter effektive processer i forretningsdriften. I de enkelte butikker har det at se konkrete tal for performance, resulteret i at butikkerne fokuserer på deres udviklingspotentiale og tager ansvar for at forbedre sig og komme problemområder til livs.

"Vi er meget tilfredse med vores samlede BI-løsning, som både er et effektivt værktøj til at drive vores forretning fra dag til dag, men som også har haft stor betydning i forhold til at effektivere vores processer på den lange bane. De målinger og rapporter vi får fra BI-løsningen er
fuldstændigt valide informationer, som vi både bruger til at analysere, hvordan det er gået - og ikke mindst i strategiarbejdet, når vi planlægger, hvordan vi skal optimere vores forretning fremadrettet,” slutter Michael Overgaard Saxtorff


UDFORDRINGER

  • Manglende overblik
  • Ringe rapportering
  • Mangelful kommunikation. 

LØSNINGEN

  • Automatiske processer
  • Effektivt tidsforbrug
  • Dynamisk system
  • Én version af sandheden
  • Samling af forskellige data i et system
  • Gøre nøgletal tilgængelige for butikkerne.